Budget

I juni 2018 beslutade regionfullmäktige om budgeten för 2019 och plan för 2020 och 2021.

Planeringsunderlag 2020-2022

Kompletterande planeringsunderlag 1 2020-2022

Budget 2019

Planeringsunderlag 2019-2021 Presentation

Budget 2018

Kompletteringsbudget 2018

Budgetunderlag 2018-2020

Budget 2017

Detaljbudget 2017.

Eget kapital och obeskattade reserver i samband med budget 2017

Detaljbudgetar

Titel
Senast uppdaterad: 2019-03-19 16:00