Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Budget

I juni beslutar regionfullmäktige om budget för kommande år. Här presenteras också planeringsunderlag som Koncernkontoret tar fram till partierna inför deras budgetarbete.

Budget 2024 samt plan för ekonomi 2025–2026

Ett tilläggsyrkande lades till beslutet om att synnerliga skäl åberopas för att budgetera negativt resultat 2024 på motsvarande sätt som för 2023, med hänvisning till den tillfälligt ökade kostnaden för pensioner.

Fastställande av budget 2023 samt plan 2024-2025 för Västra Götalandsregionen

Tilläggsyrkande Budget 2023 S, V och MP  

Budget 2023 samt plan för ekonomin åren 2024–2025

Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023–2024

Planeringsunderlag 2024-2026

Planeringsunderlag 2023-2025

Ramverk och riktlinjer

Övergripande ramverk budgetprocessen i VGR (RS 2019-05408)

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv i VGR (RS 2019-06176)

Observera att vissa av dokumenten är inskannade kopior och inte läsbara med skärmläsare. Kontakta koncernkontoret.ekonomi@vgregion.se om du behöver dokumenten i annat format.


Senast uppdaterad: 2023-07-19 10:50