Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Revision

Västra Götalandsregionens revisorer följer upp att regionfullmäktiges beslut genomförs. Revisorerna granskar alla VGR:s verksamheter varje år för att se att de arbetar effektivt.

Anna Stenberg blir ny revisionsdirektör i Västra Götalandsregionen från 1 juni

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som ska granska den verksamhet som bedrivs i kommunen/landstinget/regionen och pröva om nämnder och styrelser tagit sitt ansvar. Revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och genom det också för medborgarnas räkning. 

Uppdraget är att granska all verksamhet varje år. Revisionen ska också bidra till en effektiv och funktionell verksamhet som ger bästa möjliga service och nytta i förhållande till insatta resurser. Det gör de genom att arbeta stödjande och baserat på dialog med verksamheterna. 

Revisorskollegiet granskar alla regionens nämnder, styrelser och kommittéer. De granskar också bolag och vissa stiftelser.  

Revisorernas ramplanering 2021

Ramplanering 2021

Revisorernas ramplanering 2020

Ramplanering 2020

Revisionens kompletterande ramplanering 2020

Revisorernas ramplanering 2019

Ramplanering 2019

Revisorernas ramplanering 2018

Här kan du läsa revisorernas planering för år 2018.pdf

Den kommunala revisionens arbete styrs bland annat av:

Kommunallagen (främst kapitel 9)

Sveriges kommunala yrkesrevisorers (SKYREV) vägledning  

Samarbetsorganet för förtroendevalda revisorers (Starev) kvalitetsvägledning


Senast uppdaterad: 2021-04-15 08:54