Besök och officiella möten

Det är många som varje år besöker Västra Götalandsregionens verksamheter. Anledningarna till besöken kan vara olika. Kanske vill man träffa en anhörig i vården, en handläggare inom administrationen, arrangera ett officiellt besök tillsammans med VGR eller göra ett studiebesök på Operan.

På den här sidan har vi samlat information till dig som vill stämma möte med vår verksamhet. Här hittar du också information om våra officiella möten och representation.

Studiebesök

Vill du göra ett studiebesök i någon av Västra Götalandsregionens verksamheter? Kontakta verksamheten du vill besöka.

Konferenser och event

Västra Götalandsregionen medverkar varje år vid en rad konferenser och officiella arrangemang i Västra Götaland.

Regler för representation

Västra Götalandsregionen har regler som bland annat gäller representation, gåvor och tillstånd för alkoholförtäring i samband med representation