Fortsatt höga kostnader i VGR för inhyrd bemanning

Publicerad:

Kostnaderna för inhyrd bemanning ligger fortsatt högt i Västra Götalandsregionen. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Rapporten jämför regionernas kostnader för inhyrd bemanning under första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022.

Under första halvåret 2023 uppgick VGR:s samlade kostnader för inhyrd bemanning till 381 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 procent av den totala personalkostnaden inom VGR:s hälso- och sjukvård. Kostnaderna ligger i stort sett på samma nivå som föregående period.

- Vi arbetar aktivt med att minska kostnaderna för inhyrd bemanning, bland annat genom samarbete inom och mellan förvaltningarna och genom att vi strikt håller oss till upphandlade leverantörer, säger Marina Olsson, HR-direktör i Västra Götalandsregionen.

- Nu behöver vi intensifiera detta arbete, fortsätter Marina Olsson. Det är viktigt av flera skäl. Förutom kostnadseffektivitet handlar det om ökad trygghet och kontinuitet för patienterna, personalens arbetsmiljö och verksamheternas utvecklingsarbete.

En del i arbetet med att minska kostnaderna för inhyrd bemanning är den pågående nationella upphandlingen av hyrbemanning, som görs gemensamt av Sveriges 21 regioner. Intentionen är att avtalet ska vara på plats 1 januari 2024.

- Att köpa bemanningstjänster i vården kan vara nödvändigt för att hantera en ökad belastning vid enskilda tillfällen. Med ett nationellt avtal kan vi ställa tydligare gemensamma krav på kompetens och minska kostnaderna, avslutar Marina Olsson.

Läs mer

Regionernas kostnader för hyrbemanning första halvåret 2023 (SKR:s webbplats)