VGR har en av Sveriges mest tillgängliga webbplatser

För andra året i rad är Västra Götalandsregionens webbplats vgregion.se en av Sveriges mest tillgängliga webbplatser inom offentlig sektor. Det visar företaget Funkas inkluderingsbarometer 2023.

Västra Götalandsregionen har de senaste åren arbetat systematiskt med att förbättra den digitala tillgängligheten på sina webbplatser. Arbetet har gett resultat, och vgregion.se är en av de webbplatser som klarar företaget Funkas test utifrån 19 utvalda lagkrav som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar (användare med eller utan olika typer av hjälpmedel).

Testerna har utförts på 1 784 webbplatser. Testerna är utvalda för att ge en så bra genomsnittlig bild som möjligt av tillgänglighet på respektive startsida. Endast 309 webbplatser klarade testerna.

Enligt WHO är det ca 15% av befolkning som har en funktionsnedsättning. Troligtvis är det fler. Tillgänglighet på webben är i grunden en demokratifråga. En bonus är att en tillgänglig webbplats är mer lättanvänd för alla, oavsett funktionsnedsättning. 

Funkas Inkluderingsbarometer

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service| DIGG

Företaget Funka arbetar med tillgänglighet vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt. Rekommendationerna bygger på internationella riktlinjer, praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund. Cirka 20 procent av bolagets verksamhet finansieras av forskningsmedel.