Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

 • Göteborgs botaniska trädgård får ny förvaltningschef. I maj 2022 tillträder Hanna Tornevall tjänsten och hon efterträder då Mari Källersjö som går i pension.

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jan Eriksson till ny fastighetsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han tillträder befattningen den 1 december.

 • Den 28 september meddelade Folkhälsomyndigheten att man nu rekommenderar en tredje dos vaccin till äldre.

 • Regionstyrelsen beslutade idag bland annat om vilken vård som ska bedrivas vid Högsbo närsjukhus. Regionstyrelsen svarade också på ett initiativärende om att förebygga tystnadskultur.

 • Lördag 2 oktober kl 10-14 håller vaccinatörer runtom i Västra Götaland extra öppet med drop-in-vaccination mot covid-19. Det kommer att finnas vaccinatörer på minst 117 platser och i de flesta kommuner.

 • Den 22 september får ca 245 000 västsvenskar ett sms från Västra Götalandsregionen, VGR, med information om vaccinering mot covid-19. Syftet är att få fler att vaccinera sig. 

 • Vid sitt sammanträde den 14 september 2021 beslutade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen bland annat om investeringar i medicinteknisk utrustning, om- och tillbyggnad av kirurgikorridoren på NÄL samt en uppdatering om IVO:s tillsyn av covid-19 på särskilt boende.

 • De allra flesta av Västra Götalandsregionens patienter är nöjda med sjukhusvården. De upplever att bemötandet är gott och att vårdbehoven tillgodoses. De känner sig också väl omhändertagna och trygga. Det visar resultaten från Nationella patientenkäten 2021.

 • Under onsdagen besökte kronprinsessan Viktoria och prins Daniel Västra Götaland och bland annat Skaraborgs Sjukhus och GöteborgsOperan. De träffade läkare och sjuksköterskor som har arbetat i frontlinjen under pågående pandemi och fick information om hur kulturlivet i Västra Götaland påverkats av pandemin.

 • Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om att tidigarelägga satsning på intensivvården och om förmånscykel som personalförmån.

 • EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Västra Götaland. Det tillfälliga finansieringsprogram Mobility Package of the Emergency Support Instrument, har beviljat Västra Götaland 8,8 miljoner kronor i finansiering.

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Ann-Charlotte Järnström, för närvarande vd för VästKom, till ekonomidirektör. Ann-Charlotte Järnström tillträder senast den 1 januari 2022.

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jörgen Thorn till ny primärvårdsdirektör. Han tillträder sin nya befattning senast den 1 januari 2022.

 • Från och med den 30 juni är det möjligt för alla som fyllt 18 år att boka tid för vaccination mot covid-19. Observera att du måste ha fyllt 18 år vid vaccinationstillfället.

 • Folkhälsomyndigheten har beslutat att barn från och med det år de fyller 16 år ska erbjudas vaccination. Vaccinationerna kommer att starta när regionerna är klara med vaccination av de vuxna. Sveriges regioner ska enas om ett gemensamt datum.

 • Västerhavsveckan bjuder på massvis med roliga och lärorika händelser i nära anslutning till havet. VGR finansierar den årliga temaveckan för att fler ska upptäcka västerhavet och lära sig mer om dess utmaningar och möjligheter.

 • Regionstyrelsen beslutade bland annat att förlänga möjligheten att besluta om särskilda åtgärder för Västra Götalandsregionens externa parter med anledning av pandemin och att ta bort dolda telefonnummer från hälso- och sjukvården.

 • En studie gjord i mars månad, innan den breda vaccinationen mot covid-19 startade, visar att bland personer födda 1944 bar 6,9 procent på antikroppar mot SARS-CoV-2.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde bland annat om budget för 2022 där nära 61 miljarder kronor fördelades till de olika verksamheterna i regionbidrag. Regionfullmäktige beslutade också att sjukhusen i Västra Götalandsregionen tillåts gå med en miljard kronor i underskott under 2021.

 • Idag har kulturnämnden beslutat om vilka som blir årets mottagare av Västra Götalandsregionens olika kulturstipendier.

 • Från och med den 7 juni upphör de skärpta regionala rekommendationerna i Västra Götaland. Dock gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde bland annat om nytt trafikförsörjningsprogram för hållbart resande och om avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år.

 • Kultursektorn har haft ett tufft år sen Corona-pandemin kom till Sverige. Framförallt är det scenkonsten som har drabbats av publikbegränsningar, förlorade arbetstillfällen och ekonomiska förluster. I höst planeras ett kulturting som en nystart och Västra Götalandsregionen (VGR) har förstärkt de ekonomiska stöden.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde bland annat att föreslå att ta bort patientavgiften för besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år. Regionstyrelsen bordlade initiativärende från socialdemokraterna om extra pengar till sjukhusen till sitt sammanträde den 25 maj. Regionstyrelsen bordlade också koncernkontorets förslag om åtgärder för ökad tillgänglighet.

 • Regionstyrelsen beslutade idag om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering, om ett ökat hållbart resande, om åtgärder för att stärka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin och om utflyttning av vård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Kungälvs sjukhus.

 • Regionfullmäktige beslutade bland annat om årsredovisning och bokslutsdisposition 2020, om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst, om miljömål och mål för social hållbarhet samt att om behålla namnet Västra Götalandsregionen.

 • Nu är det klart vilka 18 externa vaccinatörer som Västra Götalandsregionen (VGR) avser teckna avtal med om att vaccinera invånare i fas fyra. – Det är bra att denna pusselbit nu är på plats. Det betyder att vi snart kan presentera hela planen för var och hur invånare i fas fyra kommer att vaccineras i Västra Götaland, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

 • Göteborgs-Posten granskar 61 bemanningsbolag som har avtal med VGR. Av dessa är det nio bolag där personer på ledningsnivå dömts för narkotikabrott.

 • Folkhälsomyndigheten meddelade idag att deras rekommendation om fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet inte kommer att förlängas efter den 1 april. Men mot bakgrund av det epidemiologiska läget gäller regionala rekommendationer för skolorna i Västra Götaland fram till och med 18 april.

 • De skärpta regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen i Västra Götaland förlängs ytterligare och gäller nu fram till 2 maj.

 • Från och med den 1 april upphör möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.

 • De allra flesta patienter som besökt akutmottagningarna i Västra Götaland är nöjda med sin upplevelse av vården. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten som innehåller svar från drygt 3 400 patienter i Västra Götaland.

 • Kommunstyrelsen i Göteborg fattade idag ett slutgiltigt beslut om att Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till Sveriges första Unesco litteraturstad. Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus är mycket glada att staden beslutat att ansöka om medlemskap i nätverket.

 • Regionstyrelsen beslutade bland annat om extra ersättning på 1500 kronor till all personal i Västra Götalandsregionen med anledning av coronapandemin. Regionstyrelsen tog också emot en utvärdering av Västra Götalandsregionens arbete under pandemin.

 • All vaccination med Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd.

 • Smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen förlänger de skärpta regionala rekommendationerna till 1 april och gör en förändring i råden till gymnasieskolorna.

 • Vid sitt sammanträde den 2 mars beslutade regionstyrelsen bland annat om mål för miljö och social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter.

 • Sveriges Radio Ekot rapporterar tisdagen 2 mars 2021 att personer gått före i vaccinationskön genom att använda en länk från VaccinDirekt avsedd för vårdpersonal. 

 • Majoriteten av patienterna i primärvården är nöjda med den vård och behandling de har fått på sin vårdcentral. Det visar resultatet från den nationella patientenkäten om primärvård som innehåller svar från drygt 16 000 patienter i Västra Götaland.

 • Personer som fuskat sig till vaccination mot covid-19 kommer att få vänta på sin andra dos. Det ställningstagandet gör Västra Götalandsregionen idag. De som fuskat kommer få sin andra spruta först när det är dags för den fas de egentligen tillhör, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

 • Läkemedelsverket rapporterar under fredagen att den specifika bacth vaccin från tillverkaren AstraZeneca som användes i Västra Götalandsregionen inte var defekt när den lämnade tillverkaren. Utifrån Läkemedelsverkets besked och i samråd med Smittskydd Västra Götaland återupptar Västra Götalandsregionen vaccineringen med AstraZenecas vaccin.

 • Under vecka 9 samlas antikroppsprover in från 75-åringar i Göteborg för att mäta förekomsten av antikroppar mot vocid-19. Studien görs av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och H70-studierna vid Göteborgs universitet.

 • Västra Götalandsregionen har i samråd med Smittskydd Västra Götaland och Läkemedelsverket beslutat att pausa vaccineringen med en specifik omgång (batch) vaccin från Astra Zeneca, i väntan på utredning. Orsaken är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer.

 • Medieuppgifter cirkulerar där olika sakförhållanden blandas ihop gällande dos 2. Här är ett förtydligande från Västra Götalandsregionen. "Vi kommer säkerställa att den som fått dos ett också får dos två. Det sades första gången 11 december 2020 och har påtalats sedan dess. Något annat vore otänkbart sett till våra riktlinjer om att inga doser ska gå till spillo", säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

 • Förtroendet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen har ökat under pandemin. Allt fler invånare anser också att de har tillgång till den vård de behöver.

 • Runt 15 personer äldre än 65 år har fått Astra Zenecas vaccin av en VGR-upphandlad vaccinatör – vilket är emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Ny rekommendation för skolorna i Västra Götaland från Smittskydd Västra Götaland med anledning av risk för ökad smittspridning.

 • Smittskydd Västra Götaland har gett ut en ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen. Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor. Bakgrunden är den ökade risken för smittspridning.

 • Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer.

 • Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt distansundervisning i gymnasieskolan.

 • Regionfullmäktige beslutade bland annat om ny regional utvecklingsstrategi för 2021-2030, Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021 och nya regler för sjukresor i Västra Götaland.

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jan Kilhamn till tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör när Ann Söderström slutar. Han tillträder den 1 maj.

 • Västra Götalandsregionen följer händelseutvecklingen mycket noga och följer fortsatt Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021. Regionstyrelsen antog också förslaget om remisstvång till neuropsykiatriska utredningar och fastställde regionalt program för stärkt innovationskraft.

 • Västra Götalandsregionen har beslutat att begära att inaktivera krislägesavtalet den 25 januari och har vänt sig till Sveriges kommuner och regioner (SKR) med en sådan begäran.

 • Smittskydd Västra Götaland utreder i samarbete med kommunen, primärvården och vårdhygien smittspridning på ett kommunalt boende för äldre i Göteborg.

 • Regionstyrelsen beslutade idag bland annat om fortsatt genomförandeplan för Sahlgrenska Life, om förslag till ny regional utvecklingsstrategi, koldioxidbudget för 2020-2040 och om remissvaret till Trafikverket inför revideringen av ny nationell plan för infrastruktur. Regionstyrelsen föreslår också en höjning av egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor och om en tillfällig förändring av patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19.

 • Regionstyrelsen har beslutat om fortsatt genomförandeplanering av Sahlgrenska Life. Därmed är ytterligare ett steg taget i arbetet med att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science-området.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 19 januari att teckna en kompletterande olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån. Regionstyrelsen beslutade också och om fördelningen av statsbidraget för covid-19.

 • Vården har klarat arbetet under covid-19 pandemin bra och den personal som arbetat med patienter och boenden med misstänkt eller konstaterad covid-19 har gjort ett gott arbete och en stor samhällsinsats. Det skriver Västra Götalandsregionen (VGR) i sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av den kritik som IVO riktat mot covid-vården till äldre som bor på särskilda boenden. VGR skriver också att samarbetet mellan regionen och kommunerna har fungerat bra och att prioriteringar och bedömningar i allmänhet har varit korrekta.

 • För att skydda varandra bör personal, besökare och patienter använda munskydd när de är i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. Det införs succesivt inom hela Västra Götalandsregionen från den 7 januari.

 • Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson har efter förslag från regiondirektör Ann-Sofi Lodin hemställt till Sveriges kommuner och regioner, SKR, att aktivera krislägesavtalet för VGR. Orsaken är att nuvarande bemanning och vidtagna åtgärder inte bedöms tillräckliga för att klara det ökade inflödet av covid-19-patienter. VGR:s begäran godkändes 23 december.

 • På måndag den 14 december kommer det att skickas ett sms till alla mobiltelefoner i landet. Avsändare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten och texten är en uppmaning om att följa de nya skärpta råden som börjar gälla från och med måndag.

 • En eller flera okända aktörer riktar sedan den 7 december flera cyberangrepp mot Västra Götalandsregionen. VGR:s cyberförsvar har stoppat angreppen och det finns inget som tyder på att aktörerna gjort intrång i vår IT-miljö.

 • Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter och råd som gäller i hela Sverige från och med 14 december. Uppmaningen är att begränsa ditt sociala umgänge under storhelgerna. (Texten är en länk till Folkhälsomyndighetens information.)

 • Regional rapport covid-19 publiceras på torsdagar och innehåller aktuell lägesbild för covid-19 och vaccinationsarbetet.

 • Efter tio år som hälso- och sjukvårdsdirektör lämnar Ann Söderström Västra Götalandsregionen (VGR). Den 1 juni tillträder hon som sjukhuschef för Carlanderska Sjukhuset.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 1 december bland annat om budget för 2021 där nära 58 miljarder kronor i regionbidrag fördelades till de olika verksamheterna.

 • De senaste veckorna har det förekommit flera fall av covid-19 bland personal orsakad av smittspridning mellan anställda på arbetsplatsen.

 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot landets regioner i hur vården av äldre på kommunala särskilda boenden har hanterats under coronapandemin.

 • Folkhälsomyndigheten har i dag tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att förlänga de skärpa råden i Västra Götaland.

 • De kommande vaccinen mot covid-19 kommer att vara ett mycket viktigt verktyg för att minska smittspridningen och sjukligheten. I nuläget är inte så mycket känt om de aktuella vaccinerna och utvärderingar pågår både hos läkemedelsföretagen och myndigheter.

 • Västra Götalandsregionens leverantör av vaccin av säsongsinfluensa har meddelat att vaccinet är slut på lagret. Orsaken är ökad efterfrågan

 • Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionstyrelsen bland annat att operationssalar ska hyras in under mögelsaneringen av lokaler vid sjukhuset NÄL i Trollhättan. Styrelsen beslutade också om vilka som ska få årets Folkhälsopris, Parasportstipendium och Människorättsstipendium.

 • Just nu ökar trycket kraftigt på provtagning för covid-19. För att få bukt med svarstiderna minskar Västra Götalandsregionen sin provtagning med 25 procent tillfälligt under vecka 46.

 • Regionfullmäktiges sammanträde den 2-3 november 2020 är inställt på grund av rådande pandemi och skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.

 • Folkhälsomyndigheten har i dag tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Alla som vistas i Västra Götaland behöver följa råden om vi ska få stopp på den snabba smittspridningen, menar smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

 • Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att från den 1 november ge de egna kulturverksamheterna möjlighet att ge föreställningar med ett begränsat antal deltagare i enlighet med regeringens beslut, för närvarande max 50 personer.

 • Från den 21 oktober ska ungdomar och vuxna, som delar hushåll med någon som är covid-19-positiv, inte gå till arbetsplats eller skola. Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.

 • Regionstyrelsen beslutade att satsa på en enkät om livsvillkor och hälsa efter Covid-19. Enkäten ska gå ut till drygt 8 000 personer i Västra Götaland till en kostnad av 400 000 kronor.

 • Regionfullmäktige beslutade bland annat vid sitt sammanträde idag att den fria tandvården för 24-åringar upphör, om gratis boende för patient och närstående vid nationell högspecialiserad vård och om att namnbytet för Västra Götalandsregionen skjuts fram till 2023.

 • Västra Götalandsregionen uppmanar dig som vill följa regionfullmäktiges sammanträde den 22 september att göra det på distans via webb-tv eller webbradio.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en utvärdering av Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin, samt att samla all utredning och vård av könsdysfori vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • I dag 31 augusti går Västra Götalandsregionen går ur det stabsläge man befunnit sig i sedan mitten av mars, då den regionala krisledningen etablerades. Men arbetet med covid-19 fortsätter.

 • Sjukhusen i Västra Götaland kommer under de kommande veckorna få ta emot svenska flaggor som en symbolisk gåva för kampen mot coronapandemin. Flaggorna delas ut av stiftelsen Sveriges Nationaldag och Länsstyrelsen Västra Götaland. Först ut att uppmärksammas var Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • På grund av brister i ett CE-märkt så kallat test-kit har personer i Västra Götaland och ett antal andra regioner fått sannolikt falska positiva svar på sina PCR-test. Totalt 3 700 personer berörs, varav cirka 1 500 i Västra Götaland, uppger Folkhälsomyndigheten.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om fri parkering för sjukhuspersonal året ut samt om fortsatta ekonomiska lättnader till externa parter.

 • Boubou Hallberg blir ny sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS. Han tillträder i januari nästa år.

 • Den nationella strategin att öka tillgängligheten till provtagning har omsatts i Västra Götalandsregionen, som nu tar mer än 20 000 prover i veckan. Allmänhetens intresse för att bli provtagna är mycket stort. Trots att laboratoriekapaciteten har utökats både inom VGR och hos upphandlade leverantörer finns det begränsningar för hur många prover som kan analyseras. Därför har Västra Götalandsregionen beslutat att bromsa antalet provtagningar.

 • Vid sitt sammanträde i dag godkände regionstyrelsen koncernens uppföljningsrapport och beslutade att Västra Götalandsregionen kan låna ytterligare två miljarder kronor för att klara konsekvenserna av coronapandemin.

 • Med start vecka 26 gör Västra Götalandsregionen en undersökning kring förekomsten av covid-19 i Göteborg. Syftet är att få mer kunskap om smittspridningen som underlag för vårdplanering och smittskyddsarbete i Västra Götaland.

 • Vid regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni togs beslut om budget för Västra Götalandsregionen för nästa år. Budgeten antogs utan den sedvanliga debatten då fullmäktige beslutade att denna istället ska genomföras i november. Partierna menar att de ekonomiska konsekvenserna av Coronakrisen är omöjliga att avgöra idag.

 • I dag 9 juni sammanträder regionfullmäktige och beslutar bland annat om budget 2021. Följ mötet här.

 • Ökad provtagning är en viktig del för att minska smittspridning av coronaviruset i landet, och diskussioner har förts både nationellt och regionalt med målet att öka antalet provtagningar.

 • Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare - till nytta för invånarna.

 • Vid sitt sammanträde i dag fattade regionstyrelsen bland annat beslut om att förlänga den kostnadsfria parkeringen för vårdpersonal, om en kapitaltäckningsgaranti för GöteborgsOperan samt om att föreslå att regionfullmäktige antar de styrande partiernas förslag till budget för 2021.

 • Västra Götalandsregionen har inte möjlighet att testa alla som vill veta om de har eller har haft covid-19. Prioriterade målgrupper är patienter, personer i riskgrupp samt personal inom vård och omsorg.

 • Runt 2000 chefer och medarbetare har hittills varit med på hygienläkarna Tinna (Christina) Åhréns och Ingemar Qvarfordts digitala seminarier för vårdanställda. Seminarierna vänder sig till såväl vårdpersonal i kommunerna i Västra Götaland som till vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen.

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jan Eriksson till tillförordnad servicedirektör. Jan tillträder den 1 juni.

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Richard Karlsson till IT-chef. Han kommer senast från en tjänst som IT-direktör på det globala teknologiföretaget HCL Technologies. Richard Karlsson tillträder den 17 augusti.

 • Kronans fältsjukhus är en imponerande anläggning som tillför vårdplatser på en mycket hög nivå, konstaterar Andreas Wladis, professor i katastrofmedicin vid Linköpings Universitet. Han beskriver fältsjukhuset som ett viktigt tillskott till den nationella intensivvårdsresursen.

 • Den 1 september tillträder Ann-Marie Schaffrath som Västra Götalandsregionens digitaliseringsdirektör. Hon lämnar då tjänsten som sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Digitaliseringsdirektören kommer även att ansvara för VGR IT med stöd av en IT-chef.

 • En översikt av de stöd och insatser som Kulturnämnden genomförde under 2020 med anledning av pandemin.

 • Regionstyrelsen har beslutat att personal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen kan nyttja kostnadsfri personalparkering från 16 april 2020. Möjligheten till fri parkering gäller under den tid som beslutet omfattar. Beslutet gäller endast vid de sjukhus där personalparkeringen förvaltas av Västfastigheter.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att VGR ska hjälpa externa parter som drabbas av pandemin samt föreslog att regionfullmäktige beslutar om möjlighet för ledamöter att delta i fullmäktiges möten på distans.

 • De största kommunerna och regionerna i Sverige har nu gått samman för att kunna öka inköpen av skyddsutrustning och andra bristvaror till alla kommuner i landet.

 • Fyra regioner har nu fått i uppdrag från övriga regioner att köpa in de läkemedel som bedöms vara de mest centrala och kritiska för sjukvårdens behov i Sverige.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ställa sig bakom inriktningen för närvårdscentrum i Mariestad. Regionstyrelsen vill också att regionfullmäktige garanterar att verksamheter och bolag inte drabbas ekonomiskt av Covid-19.

 • Västra Götalandsregionen har fått sitt första dödsfall i coronavirusinfektion covid-19. Det handlar om en äldre person som under en period har vårdats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • Som en följd av covid-19 och regeringens förbud mot större sammankomster ställer Västra Götalandsregionen (VGR) in möten och evenemang i enlighet med regeringens direktiv. Beslutet berör både interna möten och kulturevenemang. Medarbetare och chefer uppmanas också att vara återhållsamma med möten generellt.

 • Idag har ytterligare fall av covid-19 bekräftats i Västra Götaland. Totalt finns nu 48 personer som har bekräftats positiva sedan 26 februari, då regionens första fall konstaterades.

 • En patient på Kungälvs sjukhus har i dag bekräftats positiv för covid-19. Personen är nu överförd till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och bedöms ha låg smittsamhet.

 • Sex personer har i dag bekräftats positiva för covid-19. Fyra av dem har provtagits i Göteborg och två av dem har provtagits vid Skaraborgs Sjukhus Skövde (SkaS).

 • I dag har tolv nya fall av covid-19 bekräftats i Göteborgsområdet. De nya fallen är personer som nyligen besökt norra Italien respektive Iran, eller varit i kontakt med personer som varit där och därmed upptäckts genom smittspårning.

 • Idag har två nya fall av covid-19 bekräftats i Göteborgsområdet. De nya fallen är personer som nyligen besökt Italien respektive Iran.

 • En person som har vistats i norra Italien har i dag bekräftats positiv för covid-19. Personen har provtagits vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. Personen mår efter omständigheterna väl.

 • Av totalt 2000 examinerade sjuksköterskor, som genomgått yrkesintroduktionen Kliniskt basår i Västra Götalandsregionens regi 2015-2019, arbetar 80 procent kvar och de flesta finns på den förvaltning där man gick basåret. I en uppföljning, som idag presenterades för personalutskottet, framkom att 95 procent av deltagarna gärna rekommenderar det kliniska basåret till andra.

 • Västra Götalandsregionens arbetsmiljösatsning har visat sig vara mycket uppskattad av verksamheterna. Personalutskottet fick idag redovisat hur 9,7 miljoner har fördelats på 65 olika arbetsmiljösatsningar.

 • Två nya fall av covid-19 har i dag bekräftats i Göteborgsområdet. Den ena har smittats under resa i Iran och insjuknat efter hemkomst till Sverige. Den andra har smittats under resa i norra Italien och efter hemkomst kontaktat vården på grund av luftvägssymtom.

 • Ytterligare tre fall av covid-19 i Göteborgsområdet har bekräftats. Samtliga har varit i norra Italien och insjuknat med luftvägssymtom. Sammanlagt har nu nio personer med covid-19 bekräftats i Västra Götaland.

 • I går 26 februari konstaterades det första fallet av coronavirusinfektion i Göteborg. Personen mår väl och vårdas på infektionsklinik. Kontaktspårning pågår och utredning visar att två nära kontakter till den personen har testats positiva. Båda mår väl och har lindriga symtom.

 • En person som nu vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har testats positivt för det nya coronaviruset. Personen mår väl.

 • På sitt sammanträde i dag beslutade Regionstyrelsen bland annat om stöd och deltagande till festivalerna West Pride och Borås Pride under 2020. Styrelsen beslutade även att det framgångsrika konceptet Familjecentralens matkasse ska spridas till fler familjer i Västra Götaland.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att fastställa Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2020 och plan för 2021-22. Man godkände även regionfullmäktiges och regionstyrelsens årsredovisning för 2019.

 • Regionfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde bland annat att införa ett PSA-provprogram för män 50–70 år, att utreda vårdkedjan före, under och efter förlossning samt att ta fram riktlinjer som ska minska antalet uteblivna vårdbesök.

 • Elektrifieringen av transporter är en av vår tids största utmaningar, och en förutsättning för att klara klimatomställningen. Sverige ska elektrifieras med start i Västra Götaland. Detta var några av budskapen som framfördes under ett seminarium i riksdagen idag.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att anta en reviderad extern påverkansagenda och anta åtgärder till en förstärkt styrning av investeringsprojekt.

 • Thomas Wallén, tidigare sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus, blir ny primärvårdsdirektör för Närhälsan i Västra Götalandsregionen (VGR).

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att utlysa en uppdragsforskning om upplevelser av utredning av könsdysfori. Dessutom fick regionstyrelsen en första avrapportering om kostnadsutvecklingen inom sjukreseverksamheten.

 • Nu är de nya datumen för införandet av hälso- och sjukvårdens nya IT-stöd Millennium spikade. Införandet sker etappvis i Västra Götaland med start i mars 2022.

 • Kerstin Alnebratt, regionchef för Sensus Västra Sverige, kommer i april 2020 att bli chef för Västra Götalandsregionens nya förvaltning för Kulturutveckling. Det är förvaltningarna för Kultur i Väst och Västarvet som slås ihop.

 • Jenny Erkholm har utsetts till ny kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen (VGR). Hon har sedan 1 september varit tillförordnad på posten och lämnar nu sin tjänst som kommunikationschef i Folktandvården.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde idag att införa avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper från nästa influensasäsong och att godkänna en revidering av klimatväxlingsprogrammet.

 • Regeringen har idag tisdag utsett Peter Almgren, koncernstab hälso- och sjukvård, Koncernkontoret, till särskild utredare på socialdepartementet.

 • Kommentar med anledning av Göteborgs-Postens granskning av Sjukvårdens larmcentral och hur verksamheten hanterat handlingar.

 • Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har utsett Diakonihuset Planeten Skara till vinnare av 2019 års folkhälsopris på 30 000 kronor.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att Västra Götalandsregionen drar ner på deltagandet under nästa års Almedalsvecka, om detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2020, om en riktlinje för rum för andlig vård på sjukhusen samt att söka tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom avancerad kirurgi vid endometrios.

 • Problem med kraschade datorer har eskalerat under senaste veckan i VGR:s verksamheter. Koncernkontoret har upprättat en särskild organisation som arbetar med att lösa detta under ledning av avdelningschef för ärendesamordning och kansli, Johan Flarup.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att godkänna VGR:s delårsrapport för augusti, delvis bifalla en motion om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel och att bifalla en motion om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år.

 • Den här veckan har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen träffat fyra av Västra Götalandsregionens verksamheter för att bland annat prata om mänskliga rättigheter, jämlik vård och om våld i nära relationer. Vi är stolta över vårt arbete och glada över möjligheten att träffa jämställdhetsministern.

 • Vid sitt extra sammanträde idag beslutade regionstyrelsen godkänna GrönBlå Samverkans förslag till vårdöverenskommelser för 2020. Dessutom beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige uppdatering av regler för och utbetalning av partistöd.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge klartecken för nya växthus och besökscentrum på Göteborgs Botaniska trädgård, samt att fortsätta PCB-saneringen på Skaraborgs sjukhus i Skövde.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att anta Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan för 2020-2023, bemyndigade regionstyrelsen att fatta beslut om driftsform för prioriteringsfunktion och dirigeringen av alarmeringstjänsten och gav klartecken till en utredning om den psykiatriska vården för unga vuxna.

 • Västra Götalandsregionens nya gemensamma vårdinformationssystem Millennium försenas med cirka ett år. Cerner kan inte leverera i tid eftersom man inte förutsett omfattningen av anpassningsarbetet till patientdatalagen.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat hur man ska hantera pengar för att korta köerna 2019-2020 och godkände delårsrapporten för augusti.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge fastighetsnämnden fortsatt uppdrag att genomföra om- och tillbyggnaden av NÄL neonatal och att hudbehandlingsenheten i Skene blir kvar i stället för att flyttas till Borås.

 • 29 vårdcentraler av 204 har granskats efter politiskt beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen gällande diagnosregistrering.

 • Den 10 oktober hålls Regional konferens för klinisk forskning som syftar till att stärka samverkan och infrastruktur för klinisk forskning i Västra Götaland. Den kliniska forskningen är ett viktigt led i Västra Götalandsregionens satsning på ökad innovationskraft i hälso- och sjukvården och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården till nytta för patienter och medborgare.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om antalet utbudspunkter för barn- och ungdomspsykiatri, BUP slutenvård och godkände Verksamhetsanalys 2019.

 • Vid sitt sammanträde i dag godkände regionstyrelsen bland annat koncernens uppföljningsrapport maj 2019 och uttalade att utredningen om förvaltningstillhörighet för den öppna barn- och ungdomsmedicinska verksamheten i Södra Älvsborg inte är något hinder för att genomföra samordning av mottagningarna.

 • Regiondirektören har beslutat att inrätta en förändringsavdelning inom Koncernkontoret och att utse Erik Lagersten, som idag är kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen (VGR), till den nya befattningen förändringsdirektör.

 • Efter över 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budget 2020 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande minoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

 • Den 5 juni stod det klart att Magnus Berntsson (KD) omvalts till ordförandeposten för Assembly of European Regions (AER). Västra Götalandsregionen (VGR) innehar ordförandeskapet sedan 2017. Magnus Berntsson, är ordförande för VGR:s miljönämnd och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige. AER är Europas största regionnätverk, och samlar över 150 regioner över hela Europa, även i länder som inte är medlemmar i EU, t ex Turkiet och Ryssland.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att godkänna en återrapport om att minska regionens underskott och att fastställa målen för att inrätta fler mobila team.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att godkänna sammanslagningen av Västarvet och Kultur i Väst och koncernens uppföljningsrapport för mars 2019.

 • Tanken med ”Vad är viktigt för dig?”-dagen är att uppmuntra och stödja meningsfulla samtal mellan de som arbetar inom hälso- och sjukvård, patienter och närstående. Det handlar om att skapa utrymme för att lyssna och verkligen förstå vad som är viktigt för en annan människa.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om fortsättningen kring Göteborgs stadslinbana och om genomförande av Högsbo specialistsjukhus.

 • Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter.

 • Sverige har antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland. En viktig komponent för att nå detta mål är en elektrifiering av transportsektorn, här ligger Västsverige långt framme, men mycket kvarstår. Igår lyfte Västra Götalandsregionen frågan i riksdagen tillsammans med Göteborgs Stad om nödvändigheten av att accelerera elektrifieringen av transportsystemet för att klara klimat- och näringslivsomställningen.

 • Fokus på digitala vårdtjänster och mobila team för att minska behovet av sluten vård. Nya måltal för antalet nettoårsarbetare. Restriktivt godkännande till investeringar. Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och minskade administrativa kostnader med 20 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutade om idag om flera åtgärder och arbetssätt som ska minska regionens underskott och stötta i att nå budgeterade resultat 2019.

 • Ett fall av mässling har konstaterats i Göteborg hos en ovaccinerad vuxen person, där smittan har skett utomlands. Det finns en viss risk för att personer ute i samhället kan ha blivit smittade. De kan då insjukna fram till och med den 4 maj, som läget är idag. Men detta datum kan komma att ändras om fler fall inträffar. De flesta svenskar är dock vaccinerade, vilket gör att sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige idag.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att skriva av underskotten för akutsjukhusen, byta namn till Region Västra Götaland och om en ny identitets- och varumärkespolicy.

 • Kaarina Sundelin har utsetts till direktör för koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen (VGR). Hon tillträder senast den 8 juli. Kaarina Sundelin är i dag förvaltningschef för Närsjukvården Halland.

 • Västra Götalands län fortsätter att öka tillgången till fiberbaserat bredband på landsbygden mer än resten av Sverige. Det står klart när Post- och Telestyrelsen (PTS) idag presenterar statistik för 2018.

 • Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionstyrelsen bland annat om en regiongemensam elevhälsodatabas, om att ansöka om att få anordna Forum Jämställdhet samt att föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Västra Götalandsregionen 2018.

 • Infrastruktur och gränsfrågor stod på programmet när länets riksdagsledamöter inledde arbetsveckan med att mötas för information och diskussion på Länsstyrelsen. Ett arrangemang i samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR).

 • Lars Loftäng har utsetts till ny avdelningschef för koncerninköp inom Västra Götalandsregionen. Han kommer från RUAG Space AB i Göteborg där han är Senior Manager Supply.

 • Tre av VGR:s verksamheter; Angereds Närsjukhus, delar av psykiatriverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Psykosvård Nordost och Avdelning 242 – samt Bohusläns museum, Västarvet har lyckats med att arbeta människorättsbaserat.

 • Susanne Tedsjö har utsetts till förvaltningschef för patientnämndernas kansli. Hon efterträder Yvonne Tellskog som går i pension. Susanne Tedsjö är i dag hälso- och sjukvårdsstrateg på Koncernkontoret.

 • Västra Götalandsregionen har beslutat att säga ja till ett pilotprojekt för så kallade produktionsrabatter vid inspelning och postproduktion av film och tv-drama. – På så vis hoppas vi att tillsammans med Film i Väst locka hit fler internationella inspelningsprojekt i världsklass, men också att på sikt bygga ut och stärka den regionala infrastrukturen för film och få till stånd en nyetablering av produktionsservicebolag. Att vi är först ut är ett stort steg framåt för hela Filmsverige, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna inriktningen för nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård samt att den vuxenpsykiatriska mottagningen i Skene flyttar från externt hyrda lokaler till tomma lokaler på Skene lasarett.

 • Det bästa med att vara ombud för barnets rättigheter är känslan att göra något bra för alla barn i vårt område. Att kunna bidra till att alla barn ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det säger Mattias Wennergren som är Närhälsans ombud för barnets rättigheter.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna en granskning, som visar att Stiftelsen Skara Skolscen har svårt att nå en ekonomi i balans.

 • Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om detaljbudgeten för 2019 och ett verksamhetsbidrag på 5,1 miljoner kronor för mänskliga rättigheter.

 • Regionfullmäktige fattade idag beslut om ny kommunikations- och påverkanspolicy, en avveckling av Sahlgrenska International Care AB som aktiebolag, bifall av motion om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter och bifall av en motion om att starta en gemensam funktion för tandemrekrytering. Dessutom delades Västra Götalandsregionens folkhälsopris 2018 ut.

 • Karin Holm Kaloczy har utsetts till direktör för den nya förvaltningen Regiongemensam hälso- och sjukvård. Hon tillträder den 1 april.

 • Martin Rösman har utsetts till direktör för den nya förvaltningen Sjukhusen i Väster. Han tillträder den 1 mars.

 • Den sista februari uppmärksammas sällsynta diagnoser under den Sällsynta dagen med en mängd arrangemang, både i Sverige på global nivå. På Sahlgrenska och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus möter du Centrum för sällsynta diagnoser Väst och andra som arbetar inom området. Vi svarar på frågor och berättar mer om sällsynta diagnoser. Ta tillfället i akt och lär dig mer om sällsynta diagnoser!

 • Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om reviderad detaljbudget. Regionstyrelsen beslutade också att föreslå att regionfullmäktige godkänner ett förslag om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland om personer med spelmissbruk.

 • VGR:s praktikant Anna Johansson deltog i ett rundabordssamtal med Nobelpristagaren Dr Randy Schekman i lördags. Han tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2013.

 • Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om riktlinjer för lönepolitik 2019-2021, riktlinjer för säkerhet och beredskap samt om en ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping.

 • Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade vid sitt sammanträde den 28 november att bland annat anta en ny kompetensförsörjningsplan samt fördela 126,7 miljoner kronor inom kompetensutveckling.

 • Regionfullmäktige fattade idag beslut om att minska dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till 3, fastställde budget för 2019 och valde ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser, bolag och stiftelser.Dessutom delades Västra Götalandsregionens jämställdhetspris ut.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om det personalpolitiska anslaget för 2019 och om finansiering av insatser för personer inom legitimationsyrken utbildade utanför EU och EES.

 • Riskerar du att bli allvarligt sjuk av vanlig influensa? Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig. – Det är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland. Från och med den 6 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral.

 • Nya regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen (VGR) sammanträdde i Vänersborg idag och valde bland annat Annika Tännström (M) till ny ordförande och en ny regionstyrelse med Johnny Magnusson (M) som ordförande. Vid regionstyrelsens sammanträde, som följde på regionfullmäktige, beslutade man bland annat om en oförändrad skattesats för 2019 på 11,48 procent.

 • För tredje året i rad arrangerar Västra Götalandsregionen Framtid Västra Götaland. I år handlar konferensen om hur vi skapar ännu bättre förutsättningar för de innovativa lösningarna – de som bidrar till västsvensk konkurrenskraft och skapar värde och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. Konferensen går av stapeln 4 december på Svenska Mässan i Göteborg.

 • Vatten är grundläggande för mänsklighetens överlevnad. Varje droppe är värdefull. I år kommer Nobel Week Dialogue att fokusera på ett ämne som är viktigt för oss alla. Hur påverkar mänskligheten haven? Var slösas vatten bort? Kan vi ändra våra mönster för vattenanvändning? Som en resurs, för vår hälsa, för miljön och i kulturen: WATER MATTERS.

 • Vid mandatperiodens sista regionfullmäktige återremitterades förslaget om att 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik slås samman till 3. Dessutom fattades bland annat beslut om Västtågsutredningen och Parasportstipendiet 2018 delades ut.

 • Gymnasiedagarna 2018 är igång och Västra Götalandsregionens monter hittar du inne på mötesplatsen Future Skills, där olika branscher presenterar sig. Hos oss får du information inför ditt utbildningsval direkt från personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. På det sättet kan du ställa frågor och få en känsla för vad ett yrke innebär och vilka vägar som leder dit. Du får också prova att ta blodprov i en låtsasarm och testa andra arbetsredskap.

 • I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium. Upphandlingen har nu blivit överklagad.

 • Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt leverantör av det kärnsystem som blir grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium.

 • Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om Västtågsutredningen, delårsrapport för regionstyrelsen och fullmäktige, plan för utfasning av bemanningsföretag och investeringsplan 2019-2021.

 • Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om förslag till medarbetarpolicy och om Sahlgrenska Life - fördjupad förstudie.

 • Ökad kunskap om ett tabubelagt ämne kan skydda fler barn och unga mot internetrelaterade sexuella övergrepp. En ny satsning av polisen tillsammans med Närhälsan Sexualmedicinskt centrum fokuserar på hur brott kan förhindras och brottsoffer få hjälp. Det finns även vägar till vård och förändring för förövare som blir dömda.

 • På Västsvenska arenan i Almedalen finns i år ett önsketräd där alla kan hänga upp sina önskedrömmar. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson var först ut med sin: ”Att vi får bort vårdköerna i år”.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om koncernprognos maj 2018, om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2019 och att förberedande arbeten inför byggnation av Högsbo specialistsjukhus får starta.

 • Efter en drygt 15 timmar lång debatt fastställde regionfullmäktige budget 2019 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP).

 • Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 2027. Nu bildas programkontoret som ska driva på och underlätta att målet nås, och i dag utsågs Hanna Svanström till programchef. Hon är socionom och för närvarande chef för Akut- och olycksfalls mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset – ett chefskap som hon delar med en kollega.

 • Hur kan stadsmiljön utvecklas när trafiken drivs med el, och avgaser och buller försvinner? Den som besöker Volvo Ocean Race i Göteborg 14-21 juni ställs inför frågan och får samtidigt en del av svaret direkt vid ankomsten.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om ett förslag till budget för 2019, om huvud- och principavtal för spårvägens organisering i Göteborg och om en om- och tillbyggnad av NÄL neonatal.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 maj att godkänna delårsrapporten för mars 2018, detaljutformningen för den politiska organisationen 2019-2022 och en motion om räntefri delbetalning för tandvård. Dessutom delades 2018 års människorättsstipendium ut.

 • Årskurs åtta från Vättleskolan träffade vårdpersonal på Angereds arena. Vid olika stationer fick eleverna veta mer om hur man arbetar som exempelvis arbetsterapeut eller undersköterska. På plats fanns även undersköterskeelever från vård- och omsorgsprogrammet på Angeredsgymnasiet. De berättade om sin utbildning och gav tips och råd inför gymnasievalet.

 • Hälso- och sjukvården har ett stort behov av legitimerade sjuksköterskor. Flera av dessa har valt att lämna yrket. Nu startar Skaraborgs Sjukhus ett reaktiveringsprogram för att få dem att återvända.

 • Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Den värsta stormen på hundra år. Elen försvinner, ingen vet hur länge. Västra Götalandsregionens och det övriga samhällets resurser för vård måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Men du kan även behöva en extra uppsättning mediciner och förband för egen vård.

 • En internationell samverkansmiljö för artificiell intelligens (AI) skapas på Lindholmen Science park i Göteborg. För Västra Götalandsregionen (VGR) innebär det en perfekt mix av regional utveckling och hälso- och sjukvård.

 • Den 19 april samlade Viveca Reimers, avdelningschef för mänskliga rättigheter, flera mycket kompetenta personer till ett rundabordssamtal, för att diskutera VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter, ”För varje människa”.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna delårsrapport mars 2018 och om upphandlingen av framtidens vårdinformationsmiljö.

 • Nu är Västra Götalandsregionens budgetprocess för 2019 igång. Idag släppte GrönBlå Samverkan sitt budgetförslag.

 • Västra Götalandsregionen deltar i Framtidsmässan den 8 maj för att möta högskolestudenter från flera lärosäten. Mässan arrangeras i Göteborg för första gången och i VGR:s monter får studenterna möta representanter från hälso- och sjukvården, Västfastigheter, Regionservice och VGR IT.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att föreslå en detaljutformning av den politiska organisationen för regionfullmäktige, att godkänna delårsrapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen mars 2018, om Tillgänglighetsdatabasens framtida organisering och om patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen 2017.

 • Nordhemsskolans årskurs åtta i Göteborg träffade representanter för olika yrken inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Genom att låta eleverna testa arbetsredskap och ställa frågor, visade yrkesambassadörerna vilken spännande karriär som väntar den som väljer vården.

 • Ett bra utbildningsklimat, stort fokus på individuell utveckling och en engagerad ledning. Det är några av de faktorer som var avgörande när ÖNH-kliniken vid Skaraborgs Sjukhus Skövde tilldelades Kristallenpriset 2018.

 • Årets chef vid Skaraborgs Sjukhus 2017 heter Krister Löfving och är enhetschef vid anestesi, operation, IVA. Han tilldelas utmärkelsen för ett hållbart ledarskap med hög tillgänglighet.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 10 april att godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017. Dessutom godkändes delar av en motion om Cochleaimplantat och en motion om att fråga om våld på rutin inom vården.

 • Västra Götalands län är näst bäst i landet på att nå hushållen på landsbygden med fiber. Länet har nu 45,18 procent hushåll på landsbygden med tillgång till fiber mot rikets genomsnitt på 31,06 procent. Endast Gotland ligger före med 79,29 procent. Det visar Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2017 som publicerades idag.

 • Västra Götalandsregionen i partnerskap med VästKom har beviljats drygt 25 miljoner kronor av Svenska ESF-rådet inom utlysningen ”Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn” för projektet DiREKT.

 • Den 15-procentiga höjningen av ob-tillägget för helgarbete gäller redan från den 1 januari år. Det informerade personaldirektör Marina Olsson Västra Götalandsregionens personalutskott om idag. Ambitionen är att börja löneutbetalningarna från aprillönen.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om att föreslå att regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2017 och en ny inriktning för det framtida vårdutbytet i Göteborgsområdet.

 • I Indelningskommitténs slutbetänkande föreslås att tio statliga myndigheter får samma geografiska indelning och landstingen får beteckningen ”region”. Förslaget kan innebära att Hallands län går in i samma statliga område som Västra Götalands län och att Västra Götalandsregionen får namnet Region Västra Götalands län. Förslaget går i linje med de yttranden VGR gjort till kommittén.

 • Integration, miljö och regional planering var i fokus när läns- och regionledningen träffas för att prata samverkan i förra veckan.

 • I juni tillträder Björn Järbur som sjukhusdirektör för NU-sjukvården. Han lämnar då en tjänst som kommunchef i Ale kommun.

 • I mitten av juni tillträder Yvonne Kjell som Naturbruksförvaltningens förvaltningschef. Hon lämnar då en tjänst som bildningschef i Vara kommun.

 • Den 5 mars besökte ledamöterna för riksdagens kulturutskott Västra Götaland för att diskutera den regionala kulturpolitiken med regionpolitiker och möta ett antal kulturverksamheter. Riksdagspolitikerna fick uppleva en unik repetition med Göteborgssymfoniker, lära känna Film i Väst och Kulturakademin Trappan.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om avsiktsförklaring med Göteborgs stad avseende organisering av spårvägstrafiken, om att föreslå bifall till en motion om att fråga om våld på rutin, om återrapportering med anledning av #metoo och om ett remissyttrande om avgiftsfri kollektivtrafik för unga.

 • Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 27 februari att utreda förutsättningarna för att utöka antalet ST-tjänster i allmänmedicin för att svara mot behovet. Dessutom beslutade personalutskottet att anta aktivitetsplanen för 2018 års arbete med arbetsgivarvarumärket – ett arbete som ska ta VGR till en position som Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

 • 70 sjukhus i 15 länder, 1 200 patienter och tre års studier – det är ramarna för världens största kliniska hjärtstoppsstudie TTM2. Skaraborgs Sjukhus deltar och hoppas kunna bidra till att få fram den bästa behandlingsmetoden.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en gemensam målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille, om att se över Demokratitorg, om ett svar på en skrivelse från Alingsås lasarett, om att söka medlemskap i European textile collectives association och om att ställa sig positiv till bastjänstgöring för läkare.

 • Framåtskridande inom energieffektivisering, resursförbrukning och mycket mer. I VGR händer alltid saker som ligger i framkant. Så lät motiveringen till priset som Västra Götalandsregionen fick ta emot från Aktuell Hållbarhet och Nordic Center for Sustainable Healthcares konferens på torsdagen.

 • Marga Brisman är ny chef för enhet patientsäkerhet inom koncernstab hälso- och sjukvård och tillika biträdande regionchefläkare. Marga Brisman har tidigare varit chefläkare på SkaS.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en planerad sprututbytesverksamhet, om att utreda förutsättningar för fler Cochleaimplantat till vuxna, om finansiering av tandhygienistutbildning vid Högskolan i Skövde och om att godkänna årsredovisning för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2017.

 • VGR var en av nio nominerade till Handslaget 2017 – en utmärkelse för årets bästa upphandling som delades ut häromdagen på Upphandlingsdagarna på Kistamässan.

 • Neonatalavdelningen vid SkaS börjar få ont om donerad bröstmjölk. Sjukhuset efterlyser därför fler donatorer, för att säkerställa att mjölken inte tar slut inför sommaren.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari att godkänna detaljbudgeten för 2018, en höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg som ingår i Sverigeförhandlingen, en ny regional infrastrukturplan för 2018-2029 och att kartlägga förekomsten av ”frivillig deltid”.

 • Sektorsråden för allmänmedicin, barnsjukvård, hjärtsjukvård och internmedicin bjuder in till en kostnadsfri kompetenshöjande fortbildning inom astma, KOL och hjärtsjukvård.

 • Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 januari att avsätta 11,7 miljoner kronor till förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Dessutom avsätts 5 miljoner kronor för fortsatt utbildning av sjuksköterskor inom neonatologi.

 • Sjukvården står inför stora förändringar där mycket av vården som idag ges på sjukhusen ska flyttas närmare invånarna. I Västra Götalandsregionen finns redan mobila team som vårdar sjuka personer i deras hem.

 • För att långsiktigt öka immuniteten bland befolkningen har regionstyrelsen beslutat att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker immunitet. Vaccinationerna sker via vårdcentralerna, både inom Närhälsan och de privata alternativen. Erbjudandet om den kostnadsfria vaccinationen gäller från och med idag och under hela 2018.

 • Sverige har undertecknat sju av FN:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter och varje kärnkonvention granskas ungefär var femte år av en utsedd internationell kommitté. Kommittén tittar då på hur medlemsländerna lever upp till överenskommelsen. Det finns totalt nio kärnkonventioner. Nu är VGR som region först i Sverige med att följa upp det egna arbetet.

 • Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg svarar på frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet. Längst ner i texten finns en tabell där du kan se vilket skydd mot mässling just din åldersgrupp har. Texten är uppdaterad med ny information och nya frågor 23 januari.

 • Undrar du om du är vaccinerad mot mässling? Mejla din fråga till Regionarkivet för att söka din journal. Läs här vilka uppgifter du behöver skicka med.

 • Ett nytt fall av mässling upptäcktes under natten till tisdag. Totalt har nu 12 fall av mässling konstaterats.

 • Här svarar Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på tio frågor om mässling och om utbrottet i Göteborgsområdet.

 • Misstänker du att du har mässling? Vill du veta mer om sjukdomen och vaccination? Med anledning av flera fall av mässling i Göteborg har vi samlat texter från 1177 Vårdguiden om mässlingen här.

 • Ett begränsat antal personer har insjuknat i mässling i Göteborg. Den intensiva smittspårningen under julhelgen visar att majoriteten har haft kontakt med fallet som upptäcktes 10 december. På bilden biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd och Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på SU.

 • Sex nya fall av mässlingen har konstaterats i Göteborg. Smittspårning pågår och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge. Extra vårdpersonal sätts in på sjukhusets akutmottagningar för att undvika vidare smitta. - Vi kan komma att se fler fall de närmaste dagarna, och utformar sjukhusets beredskap efter detta, säger jourhavande sjukhusdirektör Anne Haglund Olmarker.

 • Förra fredagen var det dags för seminariet ”Vem äger dina gener?” i Wallenbergssalen på Göteborgs Universitet. Ett sextiotal personer hade letat sig dit, trots den tidiga timman.

 • Sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt! Två konferenser på Folkets Hus i Göteborg under våren 2018 ska råda bot på detta.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge regiondirektören i uppdrag att följa upp arbetet mot trakasserier i spåren av #metoo, att säga ja till höghastighetsjärnväg, om klimatanpassning i verksamheten, om ett yttrande till JO och om investeringar i strategisk medicinteknisk utrustning.

 • Vid personalutskottets senaste sammanträde den 6 december så beslutades bland annat att avsätta drygt sju miljoner kronor till VGR Akademin och 39 miljoner kronor till arbetsmarknadsinsatser under 2018.

 • Vid sammanträdet 28 november beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsammans med de fyra kommunalförbunden skicka remissvar till regeringen om järnväg mellan Göteborg och Borås, att föreslå bifall till en S-motion om bättre omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2018.

 • Smittskydd Västra Götaland utreder fall av salmonella bland personer som vårdats inneliggande på regionens sjukhus och kan ha smittats där. Alla större sjukhus i Västra Götalandsregionen ingår i utredningen.

 • På Kunskap & Framtid kan unga vuxna och andra som funderar över nästa steg i livet träffa representanter från både utbildningar, skolor och arbetsgivare mellan den 23-25 november på Svenska Mässan i Göteborg. Västra Götalandsregionen är på plats för att visa vilka möjligheter som väntar den som pluggar till ett yrke inom hälso- och sjukvården.

 • Den 9 december träffas nobelpristagare på Nobel Week Dialogue på Svenska Mässan i Göteborg och diskuterar temat ”The future of truth”. Vi passade därför på att höra vad fem av VGR:s 53 000 medarbetare har att säga på temat sanning och mitt jobb. Del 3/3

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 november att godkänna delårsrapport august 2017 och kompletteringsbudget för 2018. Dessutom beslutade fullmäktige om den stora infrastruktursatsningen på 1,89 miljarder.Under mötet delades Västra Götalandsregionens Jämställdhetspris och Folkhälsopris för 2017 ut.

 • Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2017. De får priset för att ha uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt ur ett jämställdhetsperspektiv och där kunskap saknats.

 • Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Konjunkturläget har stärkts något det senaste halvåret, men de starka prognoserna från i våras har inte riktigt infriats. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast. Sjuhärad har tagit ett rejält kliv upp och är nu den delregion med det bästa konjunkturläget, men skillnaderna mellan delregionerna i Västra Götaland är relativt små.

 • Dagen före EU-toppmötet bjöd VGR och Göteborgs stad in till ett samtal om EU – där publiken var med och styrde diskussionen. "Det är viktigt att lyssna på ungdomarna, eftersom det är deras EU vi pratar om", sa regionstyrelsens ordförande Johnny Magnussom (M).

 • Jan Eriksson har utsetts till programchef för att leda omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Han arbetar idag som senior-strateg i Västerbottens läns landsting och har tidigare varit förvaltningschef för Skånes Universitetssjukvård och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

 • Den 9 december träffas nobelpristagare på Nobel Week Dialogue på Svenska Mässan i Göteborg och diskuterar temat ”The future of truth”. Vi passade därför på att höra vad fem av våra 53 000 medarbetare har att säga på temat sanning. Del 1/3

 • Frukostseminarium i Alfred Nobels anda den 8 december.

 • Nu presenteras det övergripande resultatet från Västra Götalandsregionens medarbetar- och patientsäkerhetsenkäter 2017. Den totala svarsfrekvensen blev 73 procent – en ökning med två procentenheter mot 2015 då den senaste enkäten genomfördes. I faktiska tal handlar det om drygt 34 000 medarbetare som deltagit och omfattar de flesta delar av regionens verksamheter.

 • Personalutskottet beslutade bland annat på sitt senaste sammanträde den 8 november att det Medicinska kompetensutvecklingsrådet får 10 miljoner för 2018. Dessutom fortsätter finansieringen av PLUS-programmet med 7,6 miljoner för 2018 och Gröna Rehab får också fortsatt finansiering efter att ha överförts till personalutskottets ansvar från miljönämnden.

 • Vid sammanträdet 7 november beslutade regionstyrelsen bland annat att föreslå satsningar på kvinnors hälsa och goda arbetsvillkor i kompletteringsbudgeten, att föreslå investeringar i infrastruktur inom Sverigeförhandlingen, om lokal för regionfullmäktiges möten och om avtal för Marieholmstunnelns anslutningar.

 • Västra Götalandsregionen är värd för miljöminister Karolina Skogs besök som äger rum på Textile Fashion Center i Borås 8 november. Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman är på plats för att presentera den starka innovationsmiljö som Västra Götaland och Borås har att erbjuda för framtidens hållbara textil- och modebransch.

 • Som första logopedmottagning inom Västra Götalandsregionen ska Skaraborgs Sjukhus erbjuda patienter att sköta sina övningar via nätet. Detta tack vare projektet ”Stöd och behandling i Logopedi" via 1177.

 • Riskerar du att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa? Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig. "Det är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset", säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland. "Från och med den 7 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral."

 • Den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen fungerar i stora drag som den ska. Men medborgardialog och modellen med beställare och utförare kan förtydligas. Det visar en omfattande och unik forskarrapport som Högskolan i Borås har tagit fram på uppdrag av regionstyrelsen.

 • Det finns mängder med cykelvänliga arbetsplatser i Västsverige, men bäst för cyklister är CPAC Systems i Mölndal. Under 2017 har de gjort vardagen extra lätt för sina cyklande medarbetare.

 • Under höstlovsveckan rullar en trailer fullastad med ny teknik på vägarna i Västra Götaland. I trailern får du uppleva en virtuell värld där du kan provköra en traktor, skördetröska, grävmaskin, skogsmaskin, lastbil eller hjullastare - allt med hjälp av den senaste simulatortekniken.

 • Förra året tillträdde H.E. Mrs. Nélida Maria Contreras de Ecker som Argentinas ambassadör i Sverige efter att landet varit utan ambassadör i fem år. Som nytillträdd ambassadör, stationerad i Sverige, vill hon bekanta sig och skapa kontakt med Sveriges regioner. Den 25 oktober besökte ambassadören Västra Götaland för att skapa nya relationer och hitta samarbetsområden.

 • Från den 1 november 2017 sänks åldersgränsen för att läsa sin journal via nätet från 18 till 16 år. Hittills har åldersgränsen varit 18 år men nu blir det möjligt att redan från 16 års ålder logga in med e-legitimation på 1177.se för att läsa information ur sin journal.

 • Vid regeringens och Innovationsrådets möte med Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen och Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden stod samverkan i fokus. Det bjöds på många nya inspel, goda tankar och idéer. Glädjande fick Västra Götalandsregionen många lovord för sitt mångåriga arbete inom innovationspolitiken.

 • Som enda region i Sverige och på europeisk nivå har Västra Götalandsregionen (VGR) prövat och utvecklat ett människorättsbaserat arbete inom hälso- och sjukvård och kultur. Och arbetet får beröm av FN:s särskilda rapportör för rätten till bästa fysiska och psykiska hälsa.

 • En längdhoppare och en friidrottare på elitnivå. En bowlare på nationell/regional nivå. En bordtennisklubb och en konståkningsklubb och en ledare för föreningen ”Motion och idrott för synskadade”. Det är årets parasportstipendiater.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 oktober i Skövde bland annat om upphandlingen om Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning för framtidens vårdinformationsmiljö. Under sammanträdet delades också VGR:s parasportstipendier ut.

 • När Svenska Designpriset i förra veckan delades ut under festliga former blev GöteborgsOperan dubbelt prisad: Guld i kategorin Information Print för årets säsongsprogram (som producerats helt inhouse), samt Juryns Pris för GöteborgsOperans nya visuella identitet (tillsammans med Happy F&B). "Det känns fantastiskt att vårt arbete uppmärksammas på det här sättet", säger Ing-Marie Persmo, marknads- och försäljningschef på GöteborgsOperan.

 • En polisutbildning behövs i Västsverige och Borås är redo att starta en redan i augusti 2018, vilket man nu aviserar till regeringen. Västra Götalandsregionen stöder Borås. "Vi ställer oss bakom deras ansökan", säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.

 • Den 25 oktober får Västra Götaland besök av statsminister Stefan Löfven och Nationella innovationsrådet. Det är första gången rådet träffas utanför Stockholm och därmed får en breddad dialog med akademi och näringslivet. Mötet hålls på Högskolan Väst i Trollhättan och syftet är att samla in fler perspektiv på den nationella innovationspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

 • – Jag var överväldigad av känslor när jag fick reda på att jag blivit utsedd till Årets Chef 2017 inom Västra Götalandsregionen, säger Ulrika Kluge, vårdcentralchef i Partille. Jag känner det som en kärleksförklaring från mina medarbetare och min primärvårdsområdeschef.

 • Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 18 oktober, att avsätta 2,3 miljoner kronor årligen till en regional utbildningsenhet för psykologer och 20 miljoner kronor under 2018 till kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare.

 • Vid sammanträdet 17 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna en kraftsamling för att få unga att fullfölja sina studier, delårsrapport augusti 2017 och projektavtal för Västlänken.

 • Vilka kultur- och föreningsvanor har invånarna i Västra Götaland? Hur ser utvecklingen över tid ut för besök på bio, bibliotek, museer och scenkonstinstitutioner? Hur mycket satsar Västra Götalandsregionen och dess kommuner på kultur och vilka kommuner erbjuder kulturskola?

 • Nobel Week Dialogue arrangeras den 9 december i Göteborg på Svenska Mässan. Västra Götalandsregionen är medarrangör och har även ett eget spännande evenemang i anslutning till dagen.

 • Lina Bunketorp Käll (42) är i full färd med att testa ett system som kan minska fantomsmärtor med stöd av Västra Götalandsregionens Innovationsfond. Systemet, kallat Neuromotus, hjälper hjärnan att fungera i banor så att den tror att den saknade lemmen fortfarande finns kvar. På så sätt uppstår inte smärtor i samma utsträckning.

 • Västra Götalandsregionen är på plats under Gymnasiedagarna i Göteborg den 10-12 oktober för att låta högstadieelever prova olika vårdyrken och ställa frågor om hur det är att jobba med hälso- och sjukvård. Dessutom är Naturbruksförvaltningen på plats för att visa upp sina utbildningar.

 • Det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan förskolor och en förklaring kan vara kvalitén på inomhusluften. I ett stort projekt i Göteborg ska nu två läkare från Skaraborgs Sjukhus undersöka om modern luftreningsteknologi kan förbättra barnens hälsa.

 • Vid sammanträdet 3 oktober beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsätta en utredning om religiöst neutrala andaktslokaler på sjukhusen, ombyggnation av patientkök och produktionskök på Södra Älvsborgs sjukhus, delårsrapport för regionstyrelsen och regionfullmäktige, fördelning av statsbidrag 2018 och om de fem diagnoser som berörs av den regiongemensamma produktionsstyrningen.

 • Just nu pågår ett febrilt arbete hos både politiker och näringsliv i Västsverige, att med gemensamma krafter komma överens om en nödvändig transportlösning med de nationella beslutsfattarna för att den viktiga järnvägssträckan ska börja byggas som planerat 2020. Västra Götalandsregionen förordar finansiering utanför ordinarie ram men är även beredd att diskutera medfinansiering för att byggstart ska kunna ske på sträckan innan nästa planrevidering.

 • För att kunna ta tillvara på medarbetares innovativa idéer och agera utifrån nya förändringsbehov avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till en utlysning för Innovationsfonden 2018. Alla med en anställning inom regionfinansierad hälso- och sjukvård i VGR kan ansöka.

 • Västtrafik har under dagen varit utsatta för störningar i sina system som gjorde att det var svårt att komma in på webbsidan, ToGo-appen och Reseplaneraren. Nu fungerar alla system normalt igen.

 • GP publicerade idag en debattartikel underskriven av bland andra Johnny Magnusson. Den handlar om att kunskapsnivån om EU måste höjas.I dag ingår Ann Linde, EU- och handelsminister, Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgs stad och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ett EU-handslag för att gemensamt öka kunskapen och delaktigheten i EU-relaterade frågor.

 • Nu är det dags för den nationella kampanjen Balansera mera som genomförs vecka 40, den 2-8 oktober. Syftet med kampanjen ”Balansera mera” är att uppmärksamma hur förebyggande arbete kan minimera risken för att personer i åldern 55 år och uppåt att falla.

 • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i dag att finansiera en bedömningsbil för att ge akut stöd till människor som behöver psykiatrisk hjälp på plats – den så kallade psykiatriambulansen.

 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde att IVF-behandlingar ska upphandlas för att korta väntetiderna och fastställde dessutom en plan för att öka patientsäkerheten.

 • Den 15-16 november hålls ett symposium vid Göteborgs universitet under rubriken ”Etik- och värdeutmaningar i antibiotikaresistensarbete, forskning och politik”. Symposiet är öppet för alla med intresse för dessa frågor och presenterar internationellt ledande forskare på området från Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland, och USA.

 • Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd beslutade på sitt senaste sammanträde att se över dagens zonstruktur och prisnivån för 2018.

 • Ann-Charlotte Sundelin har utsetts till ny tandvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Den 8 januari 2018 efterträder hon Gunnar Eriksson som går i pension. I dag är Ann-Charlotte tandvårdschef för specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland.

 • Under hösten kommer EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte. De ska bland annat diskutera en socialt hållbar utveckling i Europa och hur det europeiska samarbetet ska göra skillnad i människors vardag. Tillsammans med Mikael Schultz, kulturråd på Sveriges ständiga representation vid EU, och Annika Strömberg, stf. chef på koncernavdelning kultur (VGR), diskuterade vi på Samtal Europa den 22 september vilken roll kulturen har kopplat till dessa frågor.

 • Tore Johnsson, samordnare för digitala agendan i Västra Götaland, och regionutvecklare på Västra Götalandsregionen har fått priset Årets GREAT initiativ 2017.

 • Kom till Botaniska i Göteborg och bli nostalgisk på årets utställning Äpplen & Päron! Upplev din barndoms äpplen eller få tips om nya, friska äpplen och päron för din egen trädgård. Fruktexperter finns på plats i Stolpboden dagligen mellan 12 och 16 mellan 23 september och 1 oktober.

 • Botaniskas utbildningsverksamhet har belönats med priset European Garden Award. Priset är inom kategorin Special Award of the Schloss Dyck Foundation och delas ut av European Garden Heritage Network, ett nätverk som omfattar 190 parker och trädgårdar i 14 europeiska länder. I september åker Botaniskas pedagoger till Berlin för att ta emot priset under den stora trädgårdsutställningen IGA som pågår i staden.

 • Västra Götalandsregionens personalutskott informerades vid sitt sammanträde den 20 september om att den pågående satsningen på utbildningarna i neonatologi och neonatal intensivvård har gett mycket positiva resultat.

 • Vad påverkar näringslivets sårbarhet? Hur ser arbetsmarknadens återhämtningsförmåga ut och hur sårbara är egentligen de lokala arbetsmarknadsregionerna i Västra Götaland? Det är frågeställningar som en ny rapport med titeln "Klarar Västra Götaland krisen? En analys av sårbarhet och återhämtningsförmåga i näringslivet i Västra Götalands arbetsmarknadsregioner" lyfter för att öka kunskapen om hur det ser ut i vår region och hur den påverkas av förändringar i omvärlden.

 • Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 19 september.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19 september i Göteborg bland annat om Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, en reviderad klimatstrategi och en översyn av forskningsbudgeten för att möta omställningen till nära vård. Dessutom delades Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 ut till textilkonstnären Elsa Agélii.

 • Vinnaren av Västra Götalandsregionens kulturpris 2017 är textilkonstnären Elsa Agélii. Priset delades ut idag den 19 september, under regionfullmäktiges sammanträde i Göteborg.

 • I dag kan personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus sträcka på sig lite extra. De har nämligen tilldelats Svenska preshospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande.

 • Projektet ”Vintercyklist” har fått fler att cykla även vintertid. Denna vinter fortsätter succén med att göra sommarcyklister till vintercyklister.

 • Måndagen den 18 september inviger för sjunde året i rad Hyfs (Hygiensjuksköterska i förskolan) kampanjen Hygienveckan. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten kring hygien. I år är arbetsplatsen i fokus med temat Hygien – vi jobbar på det. Över 40 västsvenska kommuner deltar i kampanjen.

 • Ökad tillgänglighet för patienterna. Det är syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster. En av de enheter på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) som har kommit längst i arbetet är hud/STD. De ser hur den digitala kontaktvägen är till fördel, både för patienter och medarbetare.

 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har, vid sitt sammanträde idag, beslutat att bygga upp ett specialistteam med läkare och sjuksköterskor som följer med i ambulanstransporter när svårt sjuka nyfödda barn förs till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Teamet ska ha särskild kompetens för att övervaka och vårda svårt sjuka nyfödda barn. Det ska ha en inställelsetid på 30 minuter dygnet runt och kunna bemanna både ambulansbilar och ambulanshelikopter.

 • Vid sammanträdet 12 september beslutade regionstyrelsen bland annat att Närhälsan kommer att driva alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion och ställde sig positiv till kamerabevakning inom hälso- och sjukvårdsverksamheter och kollektivtrafiken.

 • Trivs de på jobbet? Är de nöjda med ledarskapet? Känns kraven rimliga? Riskeras patientsäkerheten när personalen behöver få mer gjort? Ja, vad tycker Västra Götalandsregionens medarbetare egentligen? Höstens medarbetarenkät och patientsäkerhetsenkät kommer att ge svar.

 • Klimat 2030 är namnet på en kraftsamling för att nå vårt ambitiösa regionala klimatmål. Västra Götaland pekar nu ut vad som ska prioriteras och vilket arbete som krävs för att nå dit. I klimatarbetet gör Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland armkrok.

 • Under hösten 2017 kommer ekologisk potatis att levereras från Naturbruksskolan Sötåsen till ett eller flera sjukhuskök. Detta görs som en del av pilotprojektet REFRAME för att demonstrera hur en regional livsmedelskedja kan se ut.

 • Är du intresserad av att söka uppdragsforskningsprojekt? Möt Julia Bahner, numera post doc vid University of Leeds, som skrev rapporten ”Vilka röster hörs?” på uppdrag av kommittén för mänskliga rättigheter under 2016.

 • I augusti startade Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Närhälsan i Sjuhärad tillsammans tjänsten ”Hälsocoach online”. Hälsocoach online är ytterligare en del i det digitaliseringsarbete som pågår inom vården.

 • Det har länge funnits en oro för att byggstart av ny stambana på den viktiga sträckan Göteborg-Borås inte skulle finnas med i Trafikverkets förslag. Idag bekräftades att oron varit befogad.

 • Västra Götalandsregionen (VGR) har under flera år bidragit till att motverka ungdomsarbetslösheten genom att låta ungdomar arbeta med att inventera tillgängligheten i lokaler i VGR. Sedan 2014 har även nyanlända ungdomar erbjudits jobb för Tillgänglighetsdatabasen (TD). En av de senare är Wajeh Sawagi (22). "Jag är väldigt glad för möjligheten att få jobba med TD", säger Wajeh. "Det är meningsfullt, jag lär mig språket bättre och det känns som jag är del av en stor familj."

 • Vid sammanträdet 29 augusti fick regionstyrelsen information av regiondirektören om de högprioriterade områden för sjukvården i VGR. Regionstyrelsen godkände dessutom bland annat inriktningen för VGR:s arrangemang under EU-toppmötet i november och en motion om att se över fördelningen av medel för forskning och utveckling av nära vård.

 • Va? Kan man jobba med film? Det är en vanlig fråga som Susanne Lundberg, produktionsrådgivare på Film i Väst, får när hon träffar unga arbetslösa för att locka dem till ”Gröna registret”. Tjänsten startade i våras och nu är ett 40-tal inskrivna. Flera av dem har redan fått sina första jobb.

 • 7 september invigs Nordamerikas viktigaste filmfestival, Toronto International Film Festival. I år visas tio av Film i Västs samproduktioner på festivalen, ett rekord. Janus Metz film Borg om mötet mellan tennislegendarerna John McEnroe och Björn Borg inviger hela festivalen och det är första gången en svensk film får den äran. Utmärkande för i år är också att samproduktionerna visas i de finaste sektionerna under festivalen.

 • Under sommaren har situationen i förlossningsvården legat högt upp på medias dagordning i hela Sverige och söndagen den 20 augusti genomfördes också protestmarscher runt om i landet, bland annat i Göteborg och Vänersborg. Hur har det egentligen sett ut i juni och juli på Västra Götalandsregionens fyra förlossningssjukhus?

 • Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 22 augusti, om hur 95 miljoner kronor ur 2018 års budget ska prioriteras för den regionövergripande kompetensutvecklingen inom vården. Det handlar om 75 miljoner kronor för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildning och 20 miljoner kronor i förstärkt yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor.

 • Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön som arrangeras av Västra Götalandsregionen. Nu är programmet med hundratals intressanta aktiviteter i full gång.

 • Västra Götalandsregionen säljer nu Nuntorps och Sparresäters naturbruksskolor till en sammanlagd köpeskilling av 78,1 miljoner kronor.

 • Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner beslutade tidigare i år att inrätta ett gemensamt laboratorienätverk inom mikrobiologi. Laboratorienätverkets styrgrupp har nu utsett referenslaboratorier för 36 områden.

 • Ett stort intresse för käkkirurgi och en vilja att utvecklas har gjort att allmäntandläkare Cecilia Levander tillbringar en dag i veckan med att ta bort visdomständer och rotrester på specialistkliniken för käkkirurgi i Mölndal.

 • Sommaren är här men våra verksamheter tar aldrig semester. Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR), vädjar i ett brev till kommunerna att ta hem de patienter som är klara för hemgång.

 • Sverigeförhandlingen föreslår att sträckan Göteborg-Stockholm byggs före Malmö-Stockholm. "Utomordentligt tillfredställande att man prioriterar Göteborg-Stockholm först. Vi delar Sverigeförhandlingens bild av lånefinansiering", säger Johnny Magnusson (M).

 • Nu är det skarpt läge. Det är sommar och semesterperioden har börjat i en verksamhet som aldrig kan ta paus: hälso- och sjukvården. I år står sjukhusen inför större utmaningar än tidigare eftersom bemanningsläget varit ansträngt långt innan sommaren.

 • För att öka utrymmet för akuta operationer kommer Skaraborgs Sjukhus under ett år testa arbetspass på sex timmar för sjukvårdspersonal som arbetar inom operation på akutsal i Skövde.

 • På måndagskvällen höll Västra Götalandsregionen (VGR) ett fullsatt seminarium i Almedalen om järnvägssträckan Göteborg – Borås. Tre tydliga besked gavs, bland annat ett till regeringen och finansministern. "Statens del i det hela, att bygga infrastruktur, är det enda som stoppar oss. Får vi bara dit spåren, så kör vi på dem så det ryker", säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande.

 • Marcus Lind, överläkare i diabetologi i NU-sjukvården och diabetesforskare vid Göteborgs universitet, får Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2017 för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes i syfte att förbättra behandlingarna för dessa sjukdomar.

 • Våren 2018 antar Sveriges regering nationell plan för transportinfrastruktur 2018 – 2029. I dagsläget ser det ut som att den viktiga satsningen på ny järnväg mellan Västsveriges två största städer, Göteborg – Borås, uteblir trots tidigare utfästelser. Därför har Johnny Magnusson (M), Ann-Sofie Hermansson (S) och Ulf Olsson (S) idag vänt sig med ett brev till infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektören för Trafikverket Lena Erixon där de kräver att staten lever upp till sitt löfte gentemot Västra Götalands befolkning och näringsliv.

 • Christina Björklund blir ny vd för GöteborgsOperan AB. Christina Björklund har tidigare bland annat varit vd och koncernchef för Hallpressen AB.

 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor för Innovationsfonden även under 2018.

 • Geelys etablering av ett innovationscenter med fokus på elfordon gör Västra Götaland till vinnare i den stenhårda konkurrensen om kompetens, företag och arbetstillfällen. Den flyttar också fram Västra Götalands position som en av de främsta regionerna i omställningen till fossiloberoende.

 • Marcus Lindstrand från VGR IT blev den förste att klara hela fem Regionklassiker. Bedriften uppmärksammades i måndags då projektledaren Lennart Blank kom på besök till arbetsplatsen i Vänersborg med tårta till alla medarbetare.

 • Den 15 juni delade Västra Götalandsregionen ut totalt 26 stipendier till personer verksamma i kulturlivet i Västra Götaland.

 • Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på den stora process mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och andra aktörer, som handlar om hur vi ska få våra elever att gå ut skolan med godkända betyg. "På seminariet i Almedalen kommer vi lyfta och diskutera vad våra ungdomar själva säger påverkar studiemotivation och psykisk hälsa", säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

 • I dag har Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enats kring en betydande satsning om fyra kollektivtrafikobjekt och åtta cykelbanor samt 45 680 nya bostäder i Göteborg.

 • Om du får en stroke är det av mycket stor betydelse för utgången att du får en snabb behandling - och att behandlingen blir rätt. Lars Rosengren är professor och överläkare vid Sahlgrenska. Tack vare Innovationsfonden kan han nu ta fram ett videostöd som ska assistera i bedömningen av stroke. Det ska användas av ambulanspersonal mobilt i hemmet eller fast monterat i ambulansen. Syftet är att snabbt kunna bestämma rätt behandling för patienten.

 • Efter nära 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budgeten 2018 för Västra Götalandsregionen enligt förslag från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP). Budgeten innehåller bland annat satsningar inom personalområdet med ett personal- och kompetensförsörjningspaket med bland annat höjda OB-tillägg, höjt friskvårdsbidrag och fortsatt satsning för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen.

 • På den stora havskonferensen ”Ocean Conference”, som just nu pågår i FN-högkvarteret i New York, presenterade Västra Götalandsregionen (VGR) sitt handlingsprogram för ”Hållbara maritima näringar” som ett ”voluntary commitment” (frivilligt åtagande) till hållbarhetsmål 14 om havet. Det var Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, som presenterade detta på VGR:s sidoevenemang i onsdags med inbjudna gäster.

 • Resor till länder med högre förekomst av hepatit A innebär alltid risk för smitta. En riskgrupp är barn som besöker släkt och vänner utomlands. Barn som går på förskola kan sprida smittan vidare till förskolelärare och andra barn.

 • Den 26 april beslutade tandvårdsstyrelsen att finansiera en utveckling av projektet Tandhygienist anställd i kommun. Folktandvården föreslår att projektet utökas till flera kommuner och står för kostnaden för tandhygienist på deltid under 2018-2020 med 2,8 miljoner årligen.

 • Regionfullmäktiges ordförande, Magnus Berntsson (KD) valdes igår till ordförande för den europeiska organisationen AER (Assembly of European Regions). Under två år ska han nu även leda arbetet i en av de största regionorganisationerna i Europa. Ordförandeskapet kommer att öka synligheten för Västsverige och Västsvenska frågor inom EU och i Europa.

 • Nu startar Västra Götalandsregionen två specialistmottagningar för förstklassig behandling av OCD-tvångssyndrom och relaterade syndrom. Är du psykolog, läkare, sjuksköterska eller vårdadministrativ sekreterare? Vill du vara med?

 • Det blev storslam för svenska filmaktörer vid den internationella filmfestivalen i Cannes 2017. Vinnaren av det prestigefulla priset Guldpalmen blev ingen mindre än regissören, manusförfattaren och västragötalänningen Ruben Östlund, som vann för sin film ”The Square”.

 • ElectriCity-samarbetet kring elektrifierade transporter i Göteborg vann förstapriset i kategorin "operational and technical excellence" när den prestigefyllda tävlingen UITP Awards 2017 avgjordes i Montreal den 17 maj.

 • Under måndagen 10 april kommer en tyst minut att hållas kl 12 med anledning av fredagens terroristdåd i Stockholm.

 • Nu siktar Västra Götalandsregionen på att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. "Vi är inte där i dag, men det är vår ambition att nå dit. För att göra det måste vi chefer och medarbetare arbeta tillsammans och åstadkomma förändringar i grunden. Vi vill att hela Västra Götalandsregionen ska erbjuda arbetsplatser där man trivs och utvecklas", säger personaldirektör Marina Olsson.

 • Resultat från en patientstudie bekräftar att mikrovågsteknik kan användas för att snabbt påvisa blödning efter skallskador. Genom att patienten undersöks med en mikrovågshjälm kan sjukvårdspersonal få livsviktig information och snabbt fatta beslut om rätt behandling. Det visar en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats.

 • Driftcheferna vid Västfastigheter distrikt Storgöteborg får Västra Götalandsregionens jämställdhetpris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera kvinnliga medarbetare och medarbetare med annan etnisk härkomst i traditionellt manliga roller inom drift och service.


Senast uppdaterad: 2017-03-16 13:23