Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Graviditetsenkät visar på bättre förlossnings- och mödravård i VGR

Gravida och nyblivna mammor i Sverige erbjuds sedan 2020 att svara på en graviditetsenkät med frågor om förlossnings- och mödravården före, under och efter graviditeten. Svaren används i Västra Götalandsregionen (VGR) som en del i arbetet med utveckling och förbättringar.

VGR:s resultat ligger i stort sett i nivå med övriga Sverige men lite under genomsnittet i vissa frågor. Förlossningsvården i VGR har en tid kämpat för en bättre bemanning och har fått stöd ekonomiskt av den politiska ledningen.   

- Vi är på väg åt rätt håll nu, där vi ser att vi våra resultat är på väg att förbättras när vi bemannat upp. Särskilt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där drygt hälften av regionens förlossningar sker, så är vi på väg att lösa utmaningarna viket känns jättebra, säger Corinne Pedroletti, ordförande i samordningsrådet för kvinnosjukvård. 

När det gäller frågor om delaktighet, information, bemötande och respekt, delaktighet för partnern och delaktighet under förlossningen så förbättrar VGR sig i varje parameter från 2020 till 2022. 

Rätt riktning  
- När det gäller frågor om tillgängligheten till förlossningsvården har vi generellt sämre resultat än i riket och det gäller även stödet kring amning, även om vi har förbättrat oss även här. Vi jobbar för ytterligare förbättringar under 2023, säger Corinne Pedroletti med eftertryck. 

Blir bemötta med respekt

På frågan ”Blev du bemött med respekt av personalen?” svarade 93 procent ja i Sverige som helhet och även regionen fick samma resultat. På frågan ”Känner du dig trygg?” svarade 89 procent ja på nationell nivå och 88 procent i regionen.  

På frågan om barnmorskan var i rummet under förlossningen i tillräcklig grad så hade VGR ett bättre resultat än riket. 

På frågan ”Skulle du rekommendera den mödravårdscentral du gått på?” svarade 89 procent att de skulle det.

Utmaningar på nationell nivå

Graviditetsenkäten tydliggör ett antal utvecklingsområden på nationell nivå, exempelvis anser två av tio kvinnor att de inte fått hjälp med amningen i den utsträckning de velat. Tre av tio kvinnor vet inte vart de ska vända sig vid fysiska besvär efter förlossningen. 

Sammanfattning av Graviditetsenkäten 2022 

Resultat av Graviditetsenkäten 2022