Regionfullmäktige 23-24 oktober

Uppdaterad:
Publicerad:

Regionfullmäktige delade på tisdagens sammanträde ut Västra Götalandsregionens parasportstipendier till framstående idrottare, föreningar och ledare.

Totalt tilldelades tre idrottare, två föreningar och fem ledare ett stipendium på sammanlagt 170 000 kronor. Syftet med Västra Götalandsregionens parasportstipendier är att uppmärksamma personer som har visat enastående prestationer inom parasport och fungerar som inspirerande förebilder för andra att börja idrotta. Stipendierna har delats ut sedan 2001. Läs artikel i VGRfokus om stipendiaterna.

Under sammanträdet högtidlighöll regionfullmäktige även att det är 25 år sedan dess första sammanträde. Läs intervju i VGRfokus med forskaren Christian Jensen som under sju år följde bildandet av Västra Götalandsregionen.

Utöver detta beslutade regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet till stiftelser och kommunalförbund. Dessutom behandlades flertalet interpellationer och motioner under sammanträdet.

Alla beslut i korthet

En elev sitter på en stol och spelar cello.
Elever från Nationellt centrum för musiktalanger uppträdde på regionfullmäktiges högtidlighållande.
Fotograf: José Lagunas Vargas
 
Hans Aronsson står i talarstolen, bilden är tagen från sidan.
Hans Aronsson (S) valdes till regionfullmäktiges första ordförande 1998. På högtidlighållandet berättade han tillsammans med Veteranföreningen hur tankarna gick för 25 år sedan.
Fotograf: José Lagunas Vargas