Regionfullmäktige 26 september 2023

Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 26 september bland annat att återremittera frågan om krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige delade även ut årets kulturpris.

Förslag om krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen återremitteras

Regionstyrelsen hade föreslagit att alla tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) ska krigsplaceras som en viktig åtgärd för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap. Efter ett yrkande från Sverigedemokraterna beslutade regionfullmäktige att återremittera ärendet till regionstyrelsen för att förtydliga varför alla tillsvidareanställda medarbetare i Turistrådet Västsverige AB, Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB och Göteborgs Symfoniker AB behöver krigsplaceras. Ärendet avgjordes efter votering.

Västra Götalandsregionens kulturpris 2023

Västra Götalandsregionen (VGR) delade ut årets kulturpris till koreografen och dansaren Gun Lund. I över 50 år har hon, både som koreograf och dansare, ständigt brutit ny konstnärlig mark. Gun Lund har också varit en pionjär inom danskonstens etablering och utveckling i Västsverige. Västra Götalandsregionens kulturpris ska lyfta fram en framstående insats i kulturlivet inom något område som regionen särskilt vill uppmärksamma. Prissumman är på 150 000 kronor.

Du kan läsa mer om kulturpriset och Gun Lund genom att klicka här.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar