Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 11 april

Vid ett extrainsatt sammanträde lämnar regionstyrelsen sin förklaring till anmärkningar i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022.

Västra Götalandsregionens revisorskollegium har riktat anmärkning mot regionstyrelsen för verksamhetsåret 2022. Anmärkningen gäller brister i styrning och intern kontroll gällande verksamhet och ekonomi.

Regionstyrelsen delar revisorskollegiets syn på vad som behöver utvecklas inom krisberedskap, dataskydd och informationssäkerhet. Covid-19-pandemin och det förändrade omvärldsläget har medfört behov av omprioriteringar men utvecklingsarbetet har återupptagits och det pågår ett omfattande arbete inom dessa områden.

Regionstyrelsen instämmer däremot inte i revisorskollegiets bedömning om regionstyrelsens bristande uppsikt av sjukhusens ekonomiska situation. Under 2022 har regionstyrelsen och sjukhusstyrelserna haft presidiedialoger där ekonomi och verksamhet har belysts. Regionstyrelsen delar dock revisorskollegiets bedömning att genomförandet av fattade beslut inte varit tillräckligt trots att information funnits tillgänglig. Regionstyrelsens bedömer att det är genomförandet av fattade beslut som brister och inte planer, uppföljning och åtgärder i sig.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Senast uppdaterad: 2023-04-11 09:58