Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 20 juni 2023

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 20 juni bland annat om en investeringsplan för 2024-2026 som innehåller åtta nya investeringsobjekt. Regionstyrelsen beslutade också att se över kostnader för konferenser och utbildningar samt att avbryta inköp, och införa totalstopp, av alla varor som tillhandahålls av Mondelez.

Investeringsplan för 2024-2026

Regionstyrelsen beslutar om en investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2024-2026. Planen innehåller åtta nya investeringsobjekt:

  • ombyggnad av tak på NÄL
  • om- och tillbyggnad på Fristad folkhögskola
  • nytt försörjningskvarter på Östra sjukhuset
  • reservkraftförsörjning på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås
  • elevboende på Axevalla hästcentrum
  • trådlös kommunikation med VGR Mobil
  • nytt biljettsystem i kollektivtrafiken
  • elektrifiering av egenägda fartyg i kollektivtrafiken

Regionfullmäktige har tidigare beslutat om en investeringsbudget om 6 000 miljoner kronor för 2024 och 6 500 miljoner kronor för 2025 och 2026. På grund av inflationen och osäkerheter i pris- och marknadsprognoser innehåller investeringsplanen förslag på en försiktig hantering och återhållsamhet.

För fem investeringsprojekt har Koncernkontoret föreslagit en annan hantering jämfört med vad berörda nämnder och styrelser har planerat för. Närsjukhus på Wieselgrensplatsen, resecentrum i Stenungssund, bussdepå i Rävekärr, cykelgarage med laddningsmöjligheter för allmänheten och laddinfrastruktur för elbilar med laddningsmöjligheter för allmänheten kommer inte med i investeringsplan 2024–2026.

Beslut om byggprojektet för närsjukhus på Wieselgrensplatsen ska beredas av ägarutskottet och regionstyrelsen under hösten 2023.

Kostnader för konferenser och utbildningar ses över

Västra Götalandsregionens kostnader för externa konferenser, studiedagar och utbildningsdagar ska ses över för att dra ned och minska på dessa. När det finns behov av konferenser, studie- och utbildningsdagar ska alltid VGR-interna alternativ väljas i första hand.

Regionstyrelsen uppmanar också alla verksamheter att vara återhållsamma vid nyrekrytering av medarbetare och att alla beslut om nyrekrytering ska lyftas en nivå i organisationen. Beslutet ligger i linje med regionstyrelsens beslut den 7 juni om att uppmana samtliga nämnder och styrelser att anpassa sin verksamhet för att bidra till god ekonomisk hushållning i Västra Götalandsregionen. Principerna gäller hela organisationen.

VGR avbryter inköp av varor

Regionstyrelsen beslutar att avbryta inköp och införa ett totalstopp av alla varor som tillhandahålls av Mondelez. Regiondirektören får samtidigt i uppdrag att identifiera en relevant och vedertagen ”svart lista” över leverantörer och utifrån denna analysera om VGR är berörda för att sedan vidta lämplig åtgärd i syfte att pausa, avbryta eller endast omfatta inköp av nödvändiga varor. Detta efter ett initiativärende från Moderaterna.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Senast uppdaterad: 2023-06-20 13:27