VGR säger upp avtal med en vårdcentral i Göteborg

Publicerad:

Västra Götalandsregionen (VGR) häver avtalet med Din Klinik i Göteborg och kräver tillbaka 85 miljoner kronor. Det beslutade operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i dag. Alla patienter som är listade på vårdcentralen kommer att listas om.

Bakgrunden till beslutet att säga upp avtalet är en granskning av journaler gällande multimodal rehabilitering (MMR). Det är en metod utvecklad för behandling av patienter med långvarig ospecifik smärta och förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov.

Granskningsunderlaget, som har omfattat 163 journaler under perioden 2016 till 2020, konstaterar att MMR inte har tillhandahållits i enlighet med VGR:s riktlinjer utan visar på allvarliga brister.

VGR har betalat ut 85 miljoner kronor för MMR till vårdcentralen, medel som enligt granskningen inte kommit patienter till nytta. Därför gör VGR bedömningen att på mycket god grund säga upp avtalet med vårdcentralen på grund av grov förtroendeskada, polisanmäla vårdgivaren och kräva tillbaka summan.  

För den övriga vården på vårdcentralen har VGR inte sett något som påverkat patientsäkerheten.

Vårdcentralen har ungefär 5 700 listade patienter, som nu kommer att listas på den vårdcentral som ligger närmast folkbokföringsadressen. Dessa personer kan också själva lista om sig via 1177.se eller kontakta vårdcentralen man önskar lista sig på.