Kommunikatör i beredskap

Kommunikatör i beredskap, KiB, är en del av Västra Götalandsregionens krisberedskap för att snabbt kunna agera vid akuta krislägen.

KiB kan nås utanför kontorstid, via vår växel: 010–441 00 00. 

Skriv till kommunikatör i beredskap

Pressfrågor hänvisas presstjänsten

Frågor från media hänvisas till VGR presstjänst, 010-441 41 99 vardagar 08-16:45.