Vägen till språket – små barns språkutveckling

Barns förmåga att ta till sig språk och kommunicera börjar tidigare än du kanske tror. Det är i själva verket en livslång process som börjar redan innan vi föds. 

Som förälder har du en avgörande roll eftersom barnets språkutveckling är beroende av och formas i samspel med sin omgivning. För att denna ska bli god och barnet få ett lustfyllt förhållande till språket, krävs ett lyhört samspel mellan det lilla barnet och föräldrarna. 

Genom att titta i böcker, läsa högt och rimma och ramsa tillsammans, skapar du inte bara en glädjefylld stund med ditt barn, utan hjälper det också att utveckla sitt språk och skapa färdigheter som kommer att vara avgörande i livet. För barn som läser och blir lästa för utvecklar större kapacitet att möta världen och bygga sina egna relationer. 
 

Tips!

Bra sidor om du vill lära dig mer om barns språkutveckling

Bokstart 
I broschyren Språket börjar med dig! får du många praktiska råd om hur du kan prata och samspela med ditt barn för att stimulera språkutvecklingen. 
Att bygga ett språk som är skriven av logopeden Astrid Frylmark. Den är skriven för alla som vill veta mer om barns språkutveckling. Du hittar också faktablad om barns språkutveckling i olika åldrar.

 

Vårdguiden 1177
Barnets utveckling 0-6 månader
 

Språktåget
Regionbiblioteket har tillsammans med logopeder och barnhälsovårdsutvecklarna i Stockholmsregionen tagit fram material om små barns språkutveckling. 
 

Kodknäckarna
Filmer till föräldrar om små barns språkutveckling 0–5 år, med konkreta tips.