Referensgrupp Barnhälsovård (BHV) – Bibliotek

Kulturförvaltningen har initierat en regional referensgrupp som träffas cirka två gånger per år för erfarenhetsutbyte och planering kring frågor som rör barn, språk och litteratur. I gruppen ingår förutom representanter för biblioteken också regionala verksamhetsutvecklare, logopeder och psykolog inom Barnhälsovården i Västra Götaland.

Referensgruppen vill:

 • medverka till att alla barn tidigt får möta läsning och litteratur
 • göra alla föräldrar uppmärksamma på hur viktiga de är för sina barns språkutvecklingbetona 
 • hur roligt och lustfyllt det är för både barn och vuxen att mötas i samtal kring en bra barnbok
 • uppmärksamma alla föräldrar på bibliotekens utbud av böcker OM och FÖR barn
 • tillsammans med bibliotek och BVC se till att ALLA barn i Västra Götaland under sitt första år får en gåvobok
 • särskilt nå föräldrar med annat modersmål 
 • gemensamt erbjuda fortbildningsdagar för all personal inom barnhälsovården i Västra Götaland kring barn, språk och böcker
 • medverka till att sprida goda idéer kring konkret samarbete mellan bibliotek och BVC som t.ex. barnbibliotekarier deltar i föräldrautbildning och samverkan kring bokpåsar som föräldrar uppmuntras att låna hem från sitt BVC

Referensgruppens medlemmar 2024

Referensgrupp Barnhälsovård och Bibliotek

 • Karin Apelkvist, verksamhetsutvecklare Central Barnhälsovård Södra Älvsborg 
 • Susanne Olsson-Kristiansson, verksamhetsutvecklare Central Barnhälsovård FyrBoDal 
 • Ann-Marie Jernetz, verksamhetsutvecklare Central Barnhälsovård Skaraborg

 • Ann Jansson, verksamhetsutvecklare Central barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän 
 • Anna Lundgren, logoped Central Barnhälsovård VGR
 • Alva Hammarström, barnbibliotekarie Mölndal
 • Lena Wellman, barnbibliotekarie Skövde stadsbibliotek
 • Gertrud Widerberg, samordnare Bokstart Göteborgs kommun
 • Therese Ytter, konsulent litteratur Kulturförvaltningen (sammankallande)