Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fysisk aktivitet på recept, FaR

Här finns Västra Götalandsregionens regionala informations- och arbetsmaterial för FaR - Fysisk aktivitet på Recept.

Vårdgivarstöd

Material och information för bedömning, stöd vid samtal etc hittar du under flik Fysisk aktivitet och Centrum för Fysisk aktivitet – Göteborg. Där kan du även hitta informations- och arbetsmaterial om FaR för unga i Göteborg.

Göteborgs Aktivitetskatalog

Aktivitetskalender.se  Samordningsförbundet Älv & Kust i samverkan med kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Det ser olika ut gällande stödet som både vårdgivare och patienter kan få i olika delar av Västra Götalandsregionen. För FaR-samordnare och FaR-ansvariga finns nätverk. Det finns dels FaR-sjukhus VGR samt tre nätverksgrupper inom Göteborg (vårdcentral, rehab eller habilitering, barn och unga).

  • På regionens sjukhus finns FaR-stödjande funktioner som kan ge information, stöd, utbildningar och praktiska tips.
  • Centrum för fysisk aktivitet – Göteborg erbjuder information, utbildningar och stöd till dig som arbetar i Göteborg.
  • FaR-kontaktperson (på sjukhus, vårdcentraler och rehabmottagningar) kan ge praktiskt stöd.

Blanketter

Ordinationsblanketten finns i journalsystemen. För AsynjaVisph i blanketter/formulär samt för Melior i korr/intyg. För er som inte har tillgång till dessa journalsystem finns blanketten i pappersform:

Ordinationsblankett FaR

Manual till ordinationsblankett

Broschyrer

Finns att beställa via marknadsplatsen. Mer information och material på andra språk hittar du under flik Fysisk aktivitet. Informationsmaterial för barn och unga samt FaR-mottagningar i Göteborg, länk här  

Fysisk aktivitet som medicinsk behandling Marknadsplatsen: VGR 14690

Aktivitetsdagboken Marknadsplatsen: VGR: 14688

1177/FaR Baskunskap för vårdgivare och patienter

Bildbank FaR Kunskapsbank och utbildningsmaterial i ppt

FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet. Lärobok av Statens Folkhälsoinstitut, 2011

HTA – rapport FaR. Evidens om metoden FaR, läs pressmeddelande. Länk till rapporten.

Rekommendationer för fysisk aktivitet på recept, FaR, till barn och ungdom (framtagna av Region Stockholm)

Stöd till patient med FaR

Patienter som fått FaR och behöver extra stöd kan vända sig till

Hälsocoach online Ett webbaserat stöd via appen Mitt vårdmöte. Är gratis och gäller alla inom VGR.

Centrum för fysisk aktivitet - Göteborg som bedriver FaR-stödjande verksamhet i samverkan med ett flertal friskvårdsanläggningar i Göteborg

Rehabmottagningar ge praktiskt stöd. I Göteborg rekommenderas FaR-mottagningarna som ett första alternativ. Kontakta lokal rehabmottagning för information.

Hälsorådgivning i kommunal regi. I Göteborg finns det Hälsotek, Hälsodisk och Hälsolots, vilket är liknande verksamhet med olika namn, mer info.

Tips från aktivitetskataloger

Göteborgs Aktivitetskatalog För patienter. 

Aktivitetskalender.se  Samordningsförbundet Älv & Kust i samverkan med kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Information till aktivitetsarrangör

Kontakt

Terapigrupp fysisk aktivitet

För innehåll och material på sidan ansvarar Terapigrupp fysisk aktivitet, Läkemedelskommittén Västra Götalandsregionen.

Helen Sundberg

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-03-28 08:58