Riktlinjer

Här finns riktlinjer för hur du som medarbetare inom hälso- och sjukvård samt elevhälsa kan arbeta med fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

FYSS

FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Här kan du se delar av handboken digitalt.

eFYSS

eFYSS är ett digitalt kunskaps- och beslutsstöd som kan användas vid rådgivning om fysisk aktivitet och stillasittande för att förbygga och behandla olika sjukdomstillstånd. eFYSS innehåller specifika rekommendationer vid 35 diagnoser samt allmänna rekommendationer för vuxna, äldre, gravida, samt barn och ungdomar.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kliniskt kunskapsstöd för utredning, behandling och uppföljning vid otillräcklig fysisk aktivitet: Otillräcklig fysisk aktivitet - Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)