Statistik

Här kan du följa statistiken över arbetet med fysisk aktivitet och FaR på vårdcentraler och rehabmottagningar i Västra Götalandsregionen.

Regeringen har som mål att användningen av fysisk aktivitet på recept (FaR) ska öka och bli mer likvärdig över landet. Därför genomförs nu en stor satsning nationellt för att öka användningen av FaR i primärvården. Västra Götalandsregionen har fått ett statsbidrag för att genomföra insatser som syftar till att öka användningen av FaR som metod. Den här statistiken har tagits fram i syfte att följa arbetet med FaR på vårdcentraler och rehabmottagningar inom Vårdval VGR kopplat till implementerings- och utbildningsinsatsen som nu genomförs på flera enheter.

Statistik FaR

Här kan du följa statistiken över arbetet med fysisk aktivitet och FaR utifrån KVÅ-koder.