Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FaR-nätverk

I nuläget finns följande FaR-nätverk: Ett regionalt FaR-nätverk för FaR-samordnare på sjukhus i Västra Götalandsregionen, tre olika FaR-nätverk för FaR-ansvariga inom primärvård och elevhälsa i Göteborg samt ett nationellt FaR-nätverk.

Det finns ett regionalt FaR-nätverk för FaR-samorndnare på sjukhus. För information om FaR-nätverket för FaR-samordnare på sjukhus kontakta Helen Sundberg på telefon 072-512 02 34 eller mejl helen.sundberg@vgregion.se .

Centrum för fysisk aktivitet samordnar tre nätverk för FaR-ansvariga. Syftet med nätverken är att sprida information om senaste forskningen och annat nytt kring fysisk aktivitet och FaR som behandling. Vi arbetar också aktivt med att utbyta kunskap och erfarenheter kring FaR-arbetet på våra enheter. Det rekommenderas att varje enhet har en FaR-ansvarig. Om ni inte har en FaR-ansvarig på er enhet kontakta någon av nätverksansvariga nedan.
Uppdragsbeskrivning FaR-ansvarig (pdf)

Som FaR-ansvarig på vårdcentral har du bland annat som uppgift att sprida information om FaR till medarbetare och skapa rutiner/arbetssätt kring FaR på enheten samt delta på nätverksmöten.

Kommande nätverksträffar:
Torsdag 9/12 kl.13.30-16.00, Stationshuset konferens - anmälan
Torsdag 24/2 kl.13.30-16.00, Stationshuset konferens - anmälan
Tisdag 17/5 kl.13.30-16.00, Stationshuset konferens - anmälan

Mötesanteckningar: 
Mötesanteckning, Nätverksträff FaR Vårdcentral, 2021-10-06

Nätverksansvariga: 
Elin Laurila, Leg fysioterapeut, elin.laurila@vgregion.se
Karin Valle Bordes, Leg sjukgymnast, karin.valle_bordes@vgregion.se
Stefan Lundqvist, Leg fysioterapeut, Med Dr, stefan.lundqvist@vgregion.se 

Centrum för fysisk aktivitet samordnar tre nätverk för FaR-ansvariga. Syftet med nätverken är att sprida information om senaste forskningen och annat nytt kring fysisk aktivitet och FaR som behandling. Vi arbetar också aktivt med att utbyta kunskap och erfarenheter kring FaR-arbetet på våra enheter. Det rekommenderas att varje enhet har en FaR-ansvarig. Om ni inte har en FaR-ansvarig på er enhet kontakta någon av nätverksansvariga nedan.
Uppdragsbeskrivning FaR-ansvarig (pdf)

Som FaR-ansvarig på en rehabmottagning eller på habiliteringen har du bland annat som uppgift att sprida information om FaR till medarbetare och skapa rutiner/arbetssätt kring FaR på enheten samt delta på nätverksmöten.

Kommande nätverksträffar:
Torsdag 24/3 kl.13.30-16.00, Stationshuset konferens - anmälan
Tisdag 3/5 kl.13.30-16.00, Stationshuset konferens - anmälan

Mötesanteckningar:
Mötesanteckning, Nätverksträff FaR Rehab och Habilitering, Centrum för fysisk aktivitet, 2021-10-14 (vgregion.se)

Nätverksansvariga:
Camilla Bylin-Ottehall, Leg fysioterapeut, camilla.bylin_ottehall@vgregion.se
Maria Strandberg, Leg fysioterapeut, maria.strandberg@vgregion.se 
Emma Johansson, Leg fysioterapeut, emma.elisabet.johansson@vgregion.se
Stefan Lundqvist, Leg fysioterapeut, Med Dr, stefan.lundqvist@vgregion.se 

Centrum för fysisk aktivitet samordnar tre nätverk för FaR-ansvariga. Syftet med nätverken är att sprida information om senaste forskningen och annat nytt kring fysisk aktivitet och FaR som behandling. Vi arbetar också aktivt med att utbyta kunskap och erfarenheter kring FaR-arbetet på våra enheter. Det rekommenderas att varje enhet har en FaR-ansvarig. Om ni inte har en FaR-ansvarig på er enhet kontakta någon av nätverksansvariga nedan.
Uppdragsbeskrivning FaR-ansvarig (pdf)

Hit bjuds hälso- och sjukvårdspersonal in från elevhälsan, BUM, BVC, BUP, ungdomsmottagningar, habilitering, mini-maria m fl. Detta är ett tillfälle för uppdaterad info om fysisk aktivitet och FaR, att utveckla kvalitén på förskrivning och hur vi använder fysisk aktivitet som behandling, och att gemensamt hitta lösningar på problem vi stöter på i verksamheterna. 

Kommande nätverksträffar:
Onsdag 9/3 kl.13.30-16.00, Stationshuset konferens - anmälan

Mötesanteckningar:
Mötesanteckning, Nätverksträff FaR Barn och Unga, 2021-09-16

Nätverksansvariga:
Josefine Lindfors, Leg fysioterapeut, josefine.lindfors@vgregion.se 
Emma Henning, Leg fysioterapeut, emma.henning@vgregion.se 
Maria Abrahamsson Spasevski, Leg dietist, maria.spasevski@vgregion.se 

Vuxna

HFS (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) samordnar ett nationellt nätverk för fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Vid frågor om nätverket, kontakta någon av representanter från Västra Götalandsregionen:

Stefan Lundqvist
Leg. fysioterapeut, Med Dr, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg.
E-post: stefan.lundqvist@vgregion.se 

Helen Sundberg
Leg. fysioterapeut, Sahlgrenska universitetssjukhus.
E-post: helen.sundberg@vgregion.se

Ellinor Nylund
Leg. fysioterapeut, Södra Älvsborgs sjukhus.
E-post: ellinor.nylund@vgregion.se 

Barn och ungdomar

Det finns även ett nationellt nätverk för fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept) gällande barn och ungdomar. Vid frågor om nätverket, kontakta representant från Västra Götalandsregionen:

Anna Orwallius
Leg. fysioterapeut, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg.
E-post: anna.orwallius@vgregion.se.

Senast uppdaterad: 2021-05-03 08:55