Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Material

Här hittar du material om fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Det finns material att dela ut (på olika språk) och material som stöd för dig inom hälso- och sjukvården, i ditt arbete med att främja fysisk aktivitet. En del material gäller för hela regionen och en del specifikt för Göteborg, detta förtydligas i beskrivningen för de olika materialen.

Material som stöd för dig som medarbetare inom hälso- och sjukvården samt elevhälsan

Nedan hittar du material som du som vårdgivare kan använda i samtalet om fysisk aktivitet med din patient.

FaR-nyckeln är ett samlat material som stöd för dig i ditt arbete med att främja fysisk aktivitet och använda FaR som prevention och behandling för vuxna. FaR-nyckeln är baserad på delar av det evidensbaserade kunskapsstödet FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling).

För att bedöma fysisk aktivitet och stillasittande rekommenderas Socialstyrelsens frågor om fysisk aktivitet och stillasittande, som vi har satt samman i Samtalsverktyget Aktivitetsfrågor (pdf).

För att skatta upplevd ansträngning (intensitet) i den fysiska aktiviteten rekommenderas skattning av ansträngningsgrad enligt Borg RPE-skala (pdf).

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som kan användas i samtal om fysisk aktivitet i syfte att framkalla och stärka motivation till förändring. Du kan beställa en lathund för MI-samtal via Adress- och Distributionscentrum. Se sidan Beställ eller ladda ner material.

Nationella kliniskt kunskapsstöd har tagit fram ett material för att bedöma patientens motivation för att öka sin fysiska aktivitet: 
Motivationsbedömning vid otillräcklig fysisk aktivitet (pdf).

Tillgänglighetsanpassade varianter

Tillgänglighetsanpassade varianter av samtalsverktygen ovan håller på att tas fram. Om du behöver hjälp att ta till dig informationen före dess, kontakta rh.cffagoteborg@vgregion.se. 

Nedan hittar du material som du kan använda i samtalet om fysisk aktivitet med barn och unga. 

Rörelsenyckeln är ett stödmaterial för dig som arbetar med barn och unga. Använd nyckeln i dina samtal för att inspirera till ökad fysisk aktivitet! Det finns även material tillhörande Rörelsenyckeln: informationsblad för barn, tonåringar och vårdnadshavare på svenska, engelska, arabiska, persiska och somaliska samt bildspel för väntrums-tv, se sidan Extramaterial Rörelsenyckeln.

Kompletterande material:

Screeningformulär för bedömning om konditionstest ska genomföras: 
Screeningformulär konditionstest (pdf)

Protokoll Ekblom-Bak submaximalt cykeltest för beräkning av VO2 max, anpassat för primärvården VGR:
Protokoll Ekblom-Bak konditionstest (pdf)

Informationsblad att dela ut till patienter:

Material att dela ut till patienter

Det har tagits fram två varianter av foldrar om fysisk aktivitet som medicinsk behandling på svenska:

Svenska: Folder Fysisk aktivitet och FaR som medicinsk behandling (pdf) - framtagen av Regionala Terapigruppen Fysisk aktivitet och Centrum för fysisk aktivitet. Denna folder går att beställa kostnadsfritt via Adress- och Distributionscentrum. Se sidan Beställ eller ladda ner material.

Svenska: Folder Fysisk aktivitet (pdf) - framtagen av Nätverket Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen. Denna svenska varianten går att beställa via Marknadsplatsen (VGR14690) mot en kostnad.

Översättningar av foldrarna om fysisk aktivitet 

Foldern Fysisk aktivitet finns översatt på följande språk. De översatta foldrarna går att skriva ut från PDF:erna, inte att beställa.

Arabiska: Folder Fysisk aktivitet (pdf)

Engelska: Folder Fysisk aktivitet (pdf)

Somaliska: Folder Fysisk aktivitet (pdf)

På följande språk finns en lite äldre variant (från 2016) av foldern Fysisk aktivitet som medicinsk behandling, nyare översättningar har inte gjorts av dessa språk. De översatta foldrarna går att skriva ut från PDF:erna, inte att beställa.

BKS (bosniska, kroatiska, serbiska): Folder Fysisk aktivitet som medicinsk behandling (pdf)

Finska: Folder Fysisk aktivitet som medicinsk behandling (pdf) 

Persiska: Folder Fysisk aktivitet som medicinsk behandling (pdf)

Sorani: Folder Fysisk aktivitet som medicinsk behandling (pdf)

Spanska: Folder Fysisk aktivitet som medicinsk behandling (pdf)

Turkiska: Folder Fysisk aktivitet som medicinsk behandling (pdf)

Arabiska och persiska

Tänk på att persiska och arabiska är högerställda språk som läses på motsatt sätt från det svenska språket. Du viker alltså som vanligt mitt på sidan, men ställer sedan foldern så att vecket är på höger sida istället för vänster. De läser texten från höger till vänster och läser från höger sida till vänster sida. Detta gör att när du viker foldern så blir vecket på deras folder på andra sidan än den svenska varianten.

Skriva ut

För att skriva ut foldrarna behöver du göra en dubbelsidig utskrift. Hur man gör detta skiljer sig åt mellan olika skrivare så du behöver ändra dina utskriftsinställningar när du skriver ut. Det är vanligt att de val du ska klicka i är liggande formatdubbelsidig utskrift samt vänd längs kortsidan. Om det inte går kan följande inställningar göras: dubbelsidig utskrift och Häfte

Tillgänglighetsanpassade varianter

Tillgänglighetsanpassade PDF:er av foldrarna ovan håller på att tas fram. Om du behöver hjälp att ta till dig informationen före dess, kontakta helen.sundberg@vgregion.se .

Det har tagits fram två varianter av Aktivitetsdagboken.

Svenska: Folder Aktivitetsdagbok - Terapigruppen (pdf). Framtagen av Regionala Terapigruppen Fysisk aktivitet och Centrum för fysisk aktivitet. Denna aktivitetsdagbok går att beställa kostnadsfritt via Adress- och Distributionscentrum. Se sidan Beställ eller ladda ner material.

Svenska: Folder Aktivitetsdagbok - HFS (pdf).  Framtagen av Nätverket Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen. Denna aktivitetsdagbok går att beställa via Marknadsplatsen (VGR14688) mot en kostnad.

Översättningar av Aktivitetsdagboken

Aktivitetsdagboken - HFS finns översatt på följande språk. De översatta foldrarna går att skriva ut från PDF:erna, inte att beställa.

Arabiska: Folder Aktivitetsdagbok - HFS (pdf)

Engelska: Folder Aktivitetsdagbok - HFS (pdf)

Somaliska: Folder Aktivitetsdagbok - HFS (pdf)

På följande språk finns en lite äldre variant (från 2016) av Aktivtetsdagboken, nyare översättningar har inte gjorts av dessa språk. De översatta foldrarna går att skriva ut från PDF:erna, inte att beställa.

BKS (bosniska, kroatiska, serbiska): Folder Aktivitetsdagbok (pdf)

Finska: Folder Aktivitetsdagbok (pdf)

Persiska: Folder Aktivitetsdagbok (pdf)

Sorani: Folder Aktivitetsdagbok (pdf)

Spanska: Folder Aktivitetsdagbok (pdf)

Turkiska: Folder Aktivitetsdagbok (pdf)

Arabiska och persiska

Tänk på att persiska och arabiska är högerställda språk som läses på motsatt sätt från det svenska språket. Du viker alltså som vanligt mitt på sidan, men ställer sedan foldern så att vecket är på höger sida istället för vänster. De läser texten från höger till vänster och läser från höger sida till vänster sida. Detta gör att när du viker foldern så blir vecket på deras folder på andra sidan än den svenska varianten.

Skriva ut

För att skriva ut foldrarna behöver du göra en dubbelsidig utskrift. Hur man gör detta skiljer sig åt mellan olika skrivare så du behöver ändra dina utskriftsinställningar när du skriver ut. Det är vanligt att de val du ska klicka i är liggande formatdubbelsidig utskrift samt vänd längs kortsidan. Om det inte går kan följande inställningar göras: dubbelsidig utskrift och Häfte

Tillgänglighetsanpassade varianter

Tillgänglighetsanpassade PDF:er av foldrarna ovan håller på att tas fram. Om du behöver hjälp att ta till dig informationen före dess, kontakta helen.sundberg@vgregion.se

För Göteborg finns FaR-mottagningsfoldrar och FaR-mottagningsblad på fem språk. Dessa går att skriva ut eller att beställa, se information längre ner.

Svenska: FaR-mottagningsfolder (pdf)

Svenska: FaR-mottagningsblad höst 2022 (pdf)

Engelska: FaR-mottagningsfolder (pdf)

Engelska: FaR-mottagningsblad höst 2022 (pdf)

Arabiska: FaR-mottagningsfolder (pdf)

Arabiska: FaR-mottagningsblad höst 2022 (pdf)

Persiska: FaR-mottagningsfolder (pdf)

Persiska: FaR-mottagningsblad höst 2022 (pdf)

Somaliska: FaR-mottagningsfolder (pdf)

Somaliska: FaR-mottagningsblad höst 2022 (pdf)

Arabiska och persiska

Tänk på att persiska och arabiska är högerställda språk som läses på motsatt sätt från det svenska språket. Du viker alltså som vanligt mitt på sidan, men ställer sedan foldern så att vecket är på höger sida istället för vänster. De läser texten från höger till vänster och läser från höger sida till vänster sida. Detta gör att när du viker foldern så blir vecket på deras folder på andra sidan än den svenska varianten.

Beställa fler

Du som jobbar i Göteborg kan alltid beställa fler av dessa material genom att mejla rh.cffagoteborg@vgregion.se, då skickar vi tryckta exemplar på posten.

Skriva ut

För att skriva ut foldrarna behöver du göra en dubbelsidig utskrift. Hur man gör detta skiljer sig åt mellan olika skrivare så du behöver ändra dina utskriftsinställningar när du skriver ut. Det är vanligt att de val du ska klicka i är dubbelsidig utskrift och Häfte

Om det inte går kan följande inställningar göras: liggande format, dubbelsidig utskrift samt vänd längs kortsidan.

Om du har problem med utskriften kan du gärna beställa tryckta exemplar från Centrum för fysisk aktivitet på rh.cffagoteborg@vgregion.se

Ytterligare information

Du hittar ytterligare information om mottagningarna på sidan Hitta FaR-mottagning och där uppdateras informationen löpande under terminen.

Tillgänglighetsanpassade varianter

Tillgänglighetsanpassade PDF:er av foldrarna ovan håller på att tas fram. Om du behöver hjälp att ta till dig informationen före dess, kontakta rh.cffagoteborg@vgregion.se

På sidan "Så kan du vara fysiskt aktiv i hem- och utemiljö" finns tips och inspiration till sätt att vara fysiskt aktiv hemma eller utomhus. Här finns bland annat rörelseschema, träningsprogram och tips på rörelsepauser som du kan skriva ut till patienter.  

Material till väntrum

Göteborg

Centrum för fysisk aktivitet i Göteborg har tagit fram sex affischer om FaR och hälsoeffekter utav fysisk aktivitet för människor i olika delar av livet. Affischerna har måttet 30 x 55 cm. Här kan du se hur affischerna ser ut: Affischer Fysisk aktivitet (pdf)

Affischerna är gratis att beställa för verksamheter i Göteborg, skicka ett mejl till rh.cffagoteborg@vgregion.se och ange hur många som önskas av vilken sort. 

Västra Götalandsregionen

För enheter i övriga Västra Götalandsregionen finns affischerna att beställa via marknadsplatsen med en kostnad på 15 kr/affisch. Här kan du se hur affischerna ser ut: Affischer Fysisk aktivitet (pdf). Affischerna har följande artikelnummer:

  • Affisch Fysisk aktivitet/FaR: VGR16562 
  • Affisch Fysisk aktivitet barn: VGR16561 
  • Affisch Fysisk aktivitet ungdom: VGR16564 
  • Affisch Fysisk aktivitet vuxen: VGR16565 
  • Affisch Fysisk aktivitet äldre: VGR16566 
  • Affisch Fysisk aktivitet gravid: VGR16563

Göteborg

Centrum för fysisk aktivitet i Göteborg har tagit fram roll-ups i samma layout som affischerna om hälsoeffekter av fysisk aktivitet för ungdomar, vuxna och äldre. De har måttet 85 x 215 cm.

De är gratis att beställa för verksamheter i Göteborg, skicka ett mejl till rh.cffagoteborg@vgregion.se och ange vilken sort du önskar.

Västra Götalandsregionen

För enheter i övriga Västra Götalandsregionen finns roll-ups att beställa via marknadsplatsen med en kostnad på 2000 kr/roll-up. De har följande artikelnummer:

  • Roll-up Fysisk aktivitet ungdom: VGR16786
  • Roll-up Fysisk aktivitet vuxen: VGR16787
  • Roll-up Fysisk aktivitet äldre: VGR16788

Centrum för fysisk aktivitet har tagit fram ett bildspel om fysisk aktivitet och FaR till väntrumsTV på vårdcentraler och rehabmottagningar i Göteborg. 

Nedan finns bildspelet att ladda ner i powerpoint-format, på sex olika språk. Ladda ner bildspelet på de språk som passar er bäst och sprid budskapet om fysisk aktivitet och FaR i ert väntrum. 

Svenska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Arabiska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Engelska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Persiska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Somaliska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Turkiska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Vid frågor om bildspelet till väntrumsTV mejla till rh.cffagoteborg@vgregion.se

Till Aktivitetskatalogen Göteborg finns också ett katalogställ med tillhörande visitkort. Katalogstället går att beställa kostnadsfritt för enheter i Göteborg genom att mejla till rh.cffagoteborg@vgregion.se

Aktivitetskatalogen Göteborg

I Aktivitetskatalogen Göteborg finns information och inspiration till aktiviteter och rörelseglädje för både barn, ungdomar och vuxna i Göteborg.

Senast uppdaterad: 2022-07-15 11:00