Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Roller, ansvar och lagar

Vårdpersonal sitter vid bord och diskuterar

Alla som arbetar i hälso- och sjukvården ansvarar för hur de utför sitt arbete. Personalen ska utföra sitt arbete så att det stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet och ge patienterna en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdspersonal

Det är inte bara legitimerade yrkesutövare som ingår i gruppen hälso- och sjukvårdspersonal. Hit räknas också undersköterskor, vårdbiträden och tandsköterskor som är verksamma vid en vårdinrättning och medverkar i hälso- och sjukvård som hälso- och sjukvårdspersonal. 

Chefläkare

Ofta är det en chefläkare som ansvarar för att anmäla händelser som har medfört en allvarlig vårdskada eller hade kunnat göra det. Chefläkaren är ofta en kliniskt erfaren läkare med chefserfarenhet och lokal kännedom. Hen arbetar övergripande med att utveckla patientsäkerhet och kvalitet, hantera klagomål och lex Maria-anmälningar.

Chefläkaren kan också ge kunskapsstöd i medicinjuridiska frågor, mediekontakter och katastrofplanering. Lokalt finns flera exempel på ytterligare arbetsuppgifter av varierande karaktär. Begreppet chefläkare är inte definierat i någon lag eller föreskrift.

Verksamhetschef

Verksamhetschef är en övergripande befattning med särskilt ansvar inom hälso- och sjukvården och tandvården. Verksamhetschefen har det samlade ansvaret för en verksamhet och kan till exempel utarbeta rutiner. Det är vårdgivaren som bestämmer vilka uppgifter och skyldigheter verksamhetschefen ska ha inom sitt verksamhetsområde.

Vem får göra vad enligt lagen? 

I lagarna nedan definieras vem som får göra vad i hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvårdslagen

Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Patientdatalagen

Patientlagen

Patientsäkerhetslagen

Tandvårdslagen

Senast uppdaterad: 2018-12-13 09:49