Digital närståendeinformation 15/4 för närstående till patienter med tvångssyndrom

Uppdaterad:
Publicerad:

OCD-mottagningen i Lerum startar upp med informationstillfällen för närstående till patienter med tvångssyndrom. Vänner, anhöriga eller boendestöd är då välkomna att ta del av information om vad tvångssyndrom är, hur de kan agera som närstående och om hur behandling går till.

Av erfarenhet vet vi att många närstående på ett eller annat sätt blir indragna i patientens tvångssyndrom. En del hjälper till att utföra tvångshandlingar utan att vara medvetna om att deras försök att hjälpa istället bidrar till att tvångssyndromet hålls vid liv.

Informationen hålls måndag 15 april kl. 16.00 – 17.30, och intresserade kan hänvisas till denna sida för mer information:

Närståendeinformation – OCD-mottagningen Södra Älvsborgs sjukhus