En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa

Uppdaterad:
Publicerad:

15 mars öppnas enheten ”En väg in” för alla nya invånarkontakter och remisser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götaland. ”En väg in” är en regiongemensam verksamhet som kommer att bedöma remisser samt erbjuda invånare rådgivning och bedömning av vårdbehov. Om det finns ett behov kommer en tid för första besök kunna bokas till barn- och ungdomspsykiatrin

”En väg in” och dess uppdrag


”En väg in” är ett regiongemensamt kontaktcenter, med uppdrag att ta emot telefonsamtal, egenremisser och 1177-meddelanden från invånare (barn och ungdomar 0–17 år och/eller vårdnadshavare) samt remisser och rådgivningssamtal från vårdgrannar och samverkanspartners. ”En väg in” är öppet kl. 8.00 till 16.30 helgfri måndag till fredag

”En väg in” nås på telefonnummer 010 – 435 86 50.
Mer kontaktinformation finns på 1177.se

”En väg in” bedömer invånarnas vårdbehov och triagerar till rådgivning, hänvisning till primärvården, hänvisning till andra aktörer (exempelvis socialtjänst) eller inbokning av första besök på BUP-mottagning. ”En väg in” är till för barn och unga som inte har en pågående vårdkontakt för psykisk ohälsa. Barn och unga som redan har en befintlig kontakt för sin psykiska ohälsa med primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin hänvisas att kontakta sin ordinarie mottagning. Triageringen vid ”En väg in” genomförs utifrån aktuella regionala medicinska riktlinjer, Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022–2022 samt BUP:s uppdragsbeskrivning

Remissbedömningen genomförs av ett remissteam bestående av en läkare, en psykolog och en vårdadministratör. För att underlätta hanteringen av remisser och säkerställa en likvärdig bedömning av remisserna har två stöd för remisskrivning till BUP tagits fram: ett generellt stöd för vårdgivare samt ett stöd för elevhälsan för frågeställning ADHD/ADD och/eller autismspektrumtillstånd

Remisser kommer bedömas på samma grunder oavsett avsändare, det är innehållet som ger underlag för bedömningen. Det har även tagits fram en mall för egenremisser som invånare får åtkomst till via 1177 e-tjänster. Mallen för egenremisser finns i två olika versioner, en för vårdnadshavare samt en för barn och ungdomar

Vårdgrannar och samverkanspartners kan kontakta ”En väg in” via telefon om frågor kopplat till remisshantering. Frågor kring patienter som har en befintlig kontakt med BUP hänvisas till aktuell BUP-mottagning

Länk till mer information