Beroende

Hans Ackerot

Ordförande

Anders Elmquist

Koordinator

Medlemmar i regionalt processteam

 • Anna Hermansson, psykiatrisjuksköterska, SkaS
 • Anitta Into, socialchef, Mariestads kommun
 • Carola Jungevik Edvinsson, psykiatrisjuksköterska, NU/VUP
 • Elsa Gatica Arikhan, brukarrepresentant, De glömda barnen
 • Emelie Klasson, vårdcentralchef, Närhälsan Ulricehamn vårdcentral
 • Helena Elfstigen, enhetschef, verksamhet beroende SU
 • Jan Linde, brukarrepresentant, Brukarrådet för missbruksfrågor VG
 • Karin Nilsson, socionom, Region Halland
 • Katarina Harring, enhetschef/arbetsterapeut, SU/Rättspsykiatrin
 • Olle Hagberg, specialistläkare, SU
 • Thomas Westerberg, doktorand/enhetschef, Göteborgs Stad
 • Tonika Thomas, vårdenhetschef, SÄS
 • Ulf Sammels, enhetschef, MiniMaria Göteborg
 • Ulrika Sandén Praetorius, specialistpsykolog, Siv
 • Åsa Lidman, enhetschef, SU/BUP

Nationellt vård- och insatsprogram (VIP)

Kommande utbildningar arrangerade av processteamet