Personlighetssyndrom EIPS och självskadebeteende

Aase Eriksson

Ordförande

Anna Simonsson

Koordinator

Medlemmar i regionalt processteam

 • Ana Dinca, psykiatriker, SÄS/VUP
 • Ammi Mollington, kommunal representant, Trollhättans kommun
 • Christer Fridolfsson, leg. psykolog, Primärvård
 • Elisabet Bolk, sjuksköterska, NU/BUP
 • Flavio di Leone, överläkare, SU/Psykiatri Affektiva/VUP
 • Henrik Johansson, leg. psykolog, Region Halland
 • Lars-Magnus Hallsten, vårdenhetschef, SÄS/VUP
 • Mia Fernros, SU/DBT team/BUP
 • Nariman Hakiminejad, kommunal representant, Göteborgs stad
 • Niklas Liljedahl, psykolog, SU/Psykiatri Affektiva/VUP
 • Sofia Lennéer, enhetschef, SkaS
 • Ulrica Bonde, psykolog, SiV/VUP
 • Hanna Ghalayini, brukarrepresentant SHEDO
 • Adjungerad Therése Nielsen Lindén, processledare NAG Självskadebeteende
 • Adjungeras Kajsa Sjöberg, vårdenhetschef avd 369, SU/Psykiatri Affektiva/VUP

Nationellt vård- och insatsprogram (VIP)

Kommande utbildningar arrangerade av processteamet