Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Anniella Isgren

Ordförande

Therese Nielsen Lindén

Koordinator

Medlemmar i regionalt processteam

 • Agneta Persson, brukarrepresentant, NSPHiG
 • Camilla Dahl, kommunal representant, enhetschef socialpsykiatrin, Falköpings kommun, Skaraborg
 • Christer Johansson, vårdenhetschef/sjuksköterska, NU/VUP
 • Elena Exner, vårdenhetschef/sjuksköterska, SÄS/VUP
 • Fredrik Bremström, psykoterapeut/Familjeterapeut, SÄS/VUP
 • Hanna Claesson Persic, enhetschef/sjuksköterska, SkaS/VUP
 • Ingunn Handegard, specialistsjuksköterska, SU/Rättspsykiatri
 • Louise Brattström-Stolt, överläkare, Region Halland/VUP
 • Mia Engström, ST-läkare, SkaS/VUP
 • Nina Höök, ST-läkare, SU/Psykos/VUP
 • Nina Martinsson Gbric, verksamhetsutvecklare/sjuksköterska, SU/Psykos/VUP
 • Pia Herbertsson, kommunal representant, enhetschef Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad

Nationellt vård- och insatsprogram (VIP)

PsykosR

PsykosR, kvalitetsregistret för bättre psykosvård, är stängt från 1 januari 2023. Personuppgifterna i PsykosR kommer bevaras och arkiveras hos arkivmyndigheten som är Regionstyrelsen i Region Uppsala

Kommande utbildningar arrangerade av processteamet