Levnadsvanor och somatisk ohälsa vid långvarig psykiatrisk sjukdom

RPT Levnadsvanor och somatisk ohälsa vid långvarig psykiatrisk sjukdom har upphört 2022-08-16.

Akuta frågor hänvisas till kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se