35 miljoner till kompetensutvecklingsinsatser inom vårdvalen

Publicerad:

Vårdvalsberedningen har avsatt 35 miljoner kronor för kompetensutveckling för medarbetare inom vårdvalen under 2023.

Syftet är att främja kompetensutveckling för medarbetare inom vårdvalen. Kompetensutvecklingsbidraget ska användas till implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap för personal i patientnära arbete.

Det ekonomiska bidraget kan utgå som halv finansiering om vårdenheten satsar lika mycket själva.

Bidraget kan användas både till direkta utbildningskostnader och för schabloniserad kostnad för frånvaro från ordinarie arbete.

Bidraget kan inte användas för insatser kopplade till införandet av program Millennium. Det kan heller inte användas för att finansiera ST-läkarutbildning, PTP-psykologutbildning eller forskning.  

Varje enhet inom Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral kommer ha möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för kompetensutveckling utifrån enhetens storlek. Utbetalning av medel kommer ske löpande under 2023.

Ansökningsperioden löper från 2023-03-01 till 2023-08-31.

Information om ansökningsförfarande har gått ut till alla verksamhetschefer inom Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral.

Mer information:

Kompetensutvecklingsbidrag inom vårdval - Vårdgivarwebben

Beslutshandlingar i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden - vgregion.se

Kontakt vid frågor:

Vårdval Vårdcentral:
vgprimarvard@vgregion.se

Vårdval Rehab:
vardval.rehab@vgregion.se