Dokument för besöksregistrering Vårdval Rehab 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

Socialstyrelsen har nu publicerat uppdaterade klassifikationer för 2024 och i dessa finns inga förändringar avseende diagnos- eller åtgärdskoder som påverkar Vårdval Rehab.

”Besöksregistrering Vårdval Rehab 2024” är uppdaterad och återfinns på Vårdgivarwebben:

IT-stöd för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab - Dataleveranser.

Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se