FaR-implementering med ekonomiskt stöd till din enhet

Publicerad:

Nu finns möjlighet att under 2024 få ekonomiskt stöd för att implementera arbetet med FaR på din enhet.

Alla enheter inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab kan söka stödet. Medlen är begränsade och principen ”först till kvarn” gäller. Fördelning kommer göras lika mellan enheter i privat respektive egenregi.

Nationellt genomförs nu en stor satsning för att implementera Fysisk aktivitet på recept (FaR) i primärvården. För att få till ett kontinuerligt och resurseffektivt arbete med FaR behöver arbetet med FaR struktureras och formas utifrån varje vårdenhets förutsättningar. Medarbetare behöver också ha kunskap om hur FaR-metoden används.

Vill du ha mer information och önskar ta del av det ekonomiska stödet så gå in på Vårdgivarwebben:

www.vgregion.se/fysiskaktivitet

Kontakt vid frågor:
Sofia Nankler, verksamhetschef Centrum för fysisk aktivitet
sofia.nankler@vgregion.se