4. Övningsexempel

Som stöd för övning kommer här att finnas övningsexempel som utgår från ett besvarat frågeformulär.