Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ersättning – Fakturaportalen

Från och med nästa år kan patienter tidigast få intyg om N- och F-tandvård från 1 januari det år de fyller 24 och går över till vuxentandvården. Den höjda åldersgränsen gäller även vid S-tandvård. Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland anpassas därmed till den nationella åldersgränsen för fri tandvård – det samma gäller i alla regioner.
Regionfullmäktige – Beslut i korthet se punkt 14.

Behandling och fakturering fortsätter som tidigare för unga vuxna med befintliga intyg

Intyg om N- och F-tandvård som är utfärdade till unga vuxna före 2021 fortsätter att löpa sin giltighetstid. Behandling av dessa patienter ska faktureras som tidigare.

Ersättningslista & Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2020

Alla nyheter och ändringar är samlade och beskrivna i början av respektive dokument.

Ersättningslista & Regler 2019 – för behandling före 14 januari

Fakturaportalen – Logga in    Manual Fakturaportalen version 4

 

Du som behandlar patienter med Särskilt tandvårdsstöd hos en privat vårdgivare måste vara registrerad hos Tandvårdssamordning.
Blankett för registrering

Patientavgifter ska dras av från ersättningskraven

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. För behandling av unga vuxna och personer som fyllt 85 år ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom de inte ska betala patientavgift. Ersättning från Försäkringskassan (ATB och STB) kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.
Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor

eFrikort – privata vårdgivare

Anslut din klinik & sök behörighet – steg-för-steg
Se sidan Patientavgift & eFrikort med mera

Utförd vård ska faktureras omgående – dock senast sex månader efter behandlingsdag. Journalkopior kan begäras in.

Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.

Handläggningen sker automatiskt och ger en direkt återkoppling om uppgifterna stämmer enligt Ersättningslistan och Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland. I regel kommer ersättningen inom 10 arbetsdagar.

SITHS-kort

Du måste ha ett SITHS-kort vid inloggning till bland annat eFHB och Fakturaportalen.

Undantag – när Fakturaportalen inte ska användas

Vid utomlänstandvård – vårdgivare i andra landstig som där behandlar patienter från Västra Götaland. Det gäller både offentliga och privata vårdgivare. Det går att använda klinikens egna fakturablanketter.

 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Mobil hemtandvård M3: Godkända åtgärder är markerade med X i M3-kollumnen i Ersättningslistan.

Kom ihåg:

 • För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
  Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.
 • Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Tandvårdssamordning omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.
 • Fast protetik, tandstödd eller implantatstödd, ingår inte.
 • Friläggning i samband med kofferdam eller lagning ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes eller skena ersätts endast en gång.

Godkända åtgärder för F-tandvård är markerade med X i F-tandvårdskolumnen i Ersättningslistan.

Kom ihåg:

 • För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. För vissa åtgärder och åtgärdskombinationer ska förhandsbedömning alltid ske. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav.
  Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.
 • Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Tandvårdssamordning omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.
 • Friläggning i samband med kofferdam, lagning eller fast protetik ersätts inte.
 • Ersättning för intyg, ansökan om förhandsbedömning eller fakturering ges inte.
 • Efterkontroller ingår oftast i åtgärden och ersätts inte.
 • Merkostnader måste förhandsbedömas.
 • Ersättningskrav med högre belopp än vad som anges i förhandsbedömningen utbetalas inte.
 • Garantitiden är tre år för fast protetik och ett år för avtagbar protetik och skenor. Fakturering för samma åtgärd inom garantitiden ersätts inte.
 • Förlorad protes ersätts endast en gång.

Kom ihåg:

 • Förhandsbedömning ska alltid göras vid S-tandvård om inget annat anges under respektive sjukdomsgrupp. Behandlingen förutsätts utföras inom ett år. Undantag för S1 och S2 där tiden kan utsträckas.
 • Undersökning och behandling ersätts enligt Ersättningslistan. Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via fakturaportalen. Patientavgifter ska dras av från vårdgivarens ersättningskrav. 
  Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.
  ATB och STB kan inte användas vid Särskilt tandvårdsstöd.
 • Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Läs alltid sidorna Förhandsbedömning – eFHB och Ersättning – Faktureraportalen

Fakturera inom sex månader

 • Utförd vård ska faktureras Tandvårdssamordning omgående, dock senast sex månader efter behandlingsdag.
 • Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.
 • Journalkopior kan begäras in.

 

Kvalitetstandläkare på Tandvårdssamordning granskar att fakturerade behandlingar inom NFS-tandvården lever upp till de krav som Västra Götalandsregionen har rätt att ställa utifrån gällande regler. Journaler kommer att begäras in i de ärenden som plockats ut – slumpvis eller riktat.

En behandling anses inte uppfylla kvalitetskraven om den inte är korrekt dokumenterad. I dessa fall kan Västra Götalandsregionen bestrida betalningsansvaret skriftligen till vårdgivaren och hålla inne hela eller delar av ersättningen.

Läs mer om Kvalitetsgranskning av NFS-tandvård

Patientens intyg ska kontrolleras vid varje besök.

Intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om patientens situation har ändrats, exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten.
Behandling som utförs utan giltigt intyg ersätts inte.

Logga in i Fakturaportalen

Klicka på Registrera räkning och fyll i personnummer.

 • Om patienten har giltigt intyg anges giltighetstiden med mera
 • Om patienten saknar giltigt intyg antar systemet att patienten tillhör S-tandvård
 • Om patienten har skyddad identitet – kontakta en handläggare på Enhet tandvård.

Fakturaportalen – Logga in

 

Logga in i eFHB

Klicka på fliken Sök intyg och FHB.
eFHB – Logga in   

 

Kontakta Tandvårdssamordning om:

 • Patienten har skyddad identitet.
 • Vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland.

N-tandvård och F-tandvård bör registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret.

 • Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4 – om detta är okänt ska kategori 1 anges.
 • Vid F-tandvård ska diagnoserna F1-F11 anges.

Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Senast uppdaterad: 2020-09-29 14:50