Ersättning – Fakturaportalen

Fakturaportalen – Logga in

Om inloggning till Fakturaportalen inte fungerar kan det bero på att du använder dig av en gammal länk som du sparat ner på datorn.
Uppdatera rätt länk genom att följa : https://fakturaportalen.vgregion.se . Du kan även behöva rensa cookies/kakor i den webbläsare som används.

Kontakta din egen it-support om du behöver hjälp med detta.

Patientavgifter dras av från ersättningskraven

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. Ersättning från Försäkringskassan (ATB och STB) kan inte användas vid särskilt tandvårdsstöd.

Utförd vård ska faktureras omgående – dock senast sex månader efter behandlingsdag. Journalkopior kan begäras in. Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.

Handläggningen sker automatiskt och ger direkt återkoppling om uppgifterna stämmer enligt Ersättningslistan och Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland. I regel kommer ersättningen inom tio arbetsdagar.

Undantag när Fakturaportalen inte ska användas

Vid utomlänstandvård vilket innebär att vårdgivare i andra landstig behandlar patienter från Västra Götaland. Det gäller både offentliga och privata vårdgivare. Det går att använda klinikens egna fakturablanketter.