Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ersättning – Fakturaportalen

Från och med 1 januari 2021 kan patienter tidigast få intyg om N- och F-tandvård det år de fyller 24 och går över till vuxentandvården. Den höjda åldersgränsen gäller även vid S-tandvård. Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland anpassas därmed till den nationella åldersgränsen för fri tandvård – det samma gäller i alla regioner.
Regionfullmäktige – Beslut i korthet se punkt 14.

Behandling och fakturering fortsätter som tidigare för unga vuxna med befintliga intyg

Intyg om N- och F-tandvård som är utfärdade till unga vuxna före 2021 fortsätter att löpa sin giltighetstid. Behandling av dessa patienter ska faktureras som tidigare.

Ersättningslista och regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland 2021

Alla nyheter och ändringar är samlade och beskrivna i början av respektive dokument.

Ersättningslista och regler 2020 – för behandling före 14 januari

Fakturaportalen – Logga in   Manual Fakturaportalen version 4

Du som behandlar patienter med särskilt tandvårdsstöd hos en privat vårdgivare måste vara registrerad hos Tandvårdssamordning.
Blankett för registrering

Patientavgifter dras av från ersättningskraven

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. För behandling av unga vuxna och personer som fyllt 85 år ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom de inte ska betala patientavgift. Ersättning från Försäkringskassan (ATB och STB) kan inte användas vid särskilt tandvårdsstöd.
Högkostnadsskydd

eFrikort – privata vårdgivare

Anslut din klinik & sök behörighet – steg-för-steg
Se sidan Patientavgift & eFrikort med mera

Utförd vård ska faktureras omgående – dock senast sex månader efter behandlingsdag. Journalkopior kan begäras in.

Ersättning för vård äldre än sex månader utbetalas inte.

Handläggningen sker automatiskt och ger direkt återkoppling om uppgifterna stämmer enligt Ersättningslistan och Regler för särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland. I regel kommer ersättningen inom tio arbetsdagar.

Undantag när Fakturaportalen inte ska användas

Vid utomlänstandvård vilket innebär att vårdgivare i andra landstig behandlar patienter från Västra Götaland. Det gäller både offentliga och privata vårdgivare. Det går att använda klinikens egna fakturablanketter.

Patientens intyg ska kontrolleras vid varje besök.

Fakturaportalen – Logga in

 

N-tandvård och F-tandvård ska registreras i Socialstyrelsens tandhälsoregister. Åtgärdskoder ska skickas via journalsystemet till Försäkringskassan som vidarebefordrar uppgifterna till tandhälsoregistret.

  • Vid N-tandvård ska det anges vilken personkrets 1-4 – om detta är okänt ska kategori 1 anges.
  • Vid F-tandvård ska diagnoserna F1-F11 anges.

Åtgärderna ska registreras inom 14 dagar efter utförandet.

Senast uppdaterad: 2021-02-03 08:21