Australien

Sverige och Australien har ett sjukvårdsavtal, en så kallad konvention. Nedan följer vad den reglerar:

Nödvändig vård / akut vård / akut tandvård

Medborgare från Australien har rätt till nödvändig / akut vård  samt akut tandvård i Sverige. Mödra- och förlossningsvård omfattas också. Patienten betalar samma patientavgift / vårdavgift som för bosatta. Giltigt australiskt pass ska uppvisas eller annat giltigt pass försett med tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i Australien. Kopia ska tas av pass och eventuell tillstånd. 

Planerad vård

Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Utlandssvenskar

Nödvändig vård / akut vård / akut tandvård

När konventionen inte går att tillämpa enligt ovan, kan giltigt svenskt pass uppvisas. Patienten betalar då gällande patientavgift, enligt regelverk för utlandssvensk bosatt utanför EU/EES i land med vilket Sverige saknar konvention.

 Om pass saknas betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Planerad vård / planerad tandvård

Patienten betalar hela vårdkostnaden (utomlänspris).