Uppdaterat sortiment i Hamlet 2024-04-11 till 2024-05-07

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Övrigt
Senast uppdaterat 2024-05-07

Information

I nedanstående fil hittar ni ändringar som har skett i det definierade sortimentet (A- och B-sortimentet) under perioden 
2024-04-11 till 2024-05-07

Håll också utkik i Hamlet eftersom det kontinuerligt sker förändringar.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se