Uppdaterat sortiment i Hamlet 2023-11-15 till 2023-12-14

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Övrigt
Senast uppdaterat 2023-12-15

Information

I nedanstående fil hittar ni ändringar som har skett i det definierade sortimentet (A- och B-sortimentet) under perioden 
2023-11-14 till 2023-12-14

Håll också utkik i Hamlet eftersom det kontinuerligt sker förändringar.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se