Utbrott av EHEC-infektion

Publicerat 2018-09-07, klockan 15:00
Smittskydd Västra Götaland utreder tillsammans med Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ett nationellt utbrott av EHEC av typ O157. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, under Nyheter.

I Västra Götaland har hittills 31 fall bekräftats höra till utbrottet. Majoriteten av fallen insjuknade under juli, men sedan början av augusti har inga nya fall kunnat kopplas till utbrottet. Smittkälla har ännu inte kunnat fastställas trots en omfattande smittspårning genom enkäter, intervjuer och provtagning av livsmedel.

Sjukvården uppmanas även framöver att vara frikostig med avföringsprov för EHEC-diagnostik vid akuta bukbesvär. Detta gäller särskilt vid blodiga diarréer.

EHEC är en bakterie som kan ge magsmärta och diarré (ibland blodig). Inkubationstiden är vanligen 2 - 4 dagar (1 - 8 dagar). Komplikationer som påverkar njurarna ses i 5 - 10 % av EHEC-fallen. 

Man kan bli smittad av livsmedel, inklusive kött som inte är genomstekt (bakterien dör vid upphettning) men även grönsaker som bevattnats eller sköljts med orent vatten, samt av opastöriserade mjölkprodukter. Utbrott av EHEC-infektion har även inträffat genom bad och vattensmitta. EHEC kan också smittas från person till person, ofta via händer eller livsmedel.

Under sommarmånaderna finns ökad risk för EHEC-infektion. Det är därför, som alltid, viktigt med god handhygien särskilt efter toalettbesök och innan måltid. Mer information om EHEC finns på vår hemsida under rubriken ”Anmälningspliktiga sjukdomar”.