Sminet

Vid registrering av klinisk anmälan i Sminet

Vid registrering av klinisk anmälan i Sminet ska man välja ansvarigt smittskyddskontor. Som hjälp finns en karta över vilka kommuner som tillhör vilket av de fyra kontoren. Vi finns i Borås, Göteborg, Skövde och Uddevalla.

Karta över Västra Götalands kommuner och indelning per ansvarigt smittskyddskontor

 

• Inloggning sker med SITHS-kort (e-legitimation). Den vårdenhet vars personal saknar SITHS-kort bör snarast se över möjligheten att börja använda det. För information, se eTjänstekort Västra Götalands Län (nemoq.se). Har man inte möjlighet till det så ska verksamhetschef fylla i en blankett för ansökan om gruppkonto och skicka till smittskydd@vgregion.se
Inkludera även kopia av registeranmälan för verksamheten och kopia av registerutdraget från IVO.

• Paragrafanmälan görs digitalt istället för på papper, när man gör anmälningar via SITHS-kort.

• Här gör du anmälan:
De webbläsare som rekommenderas är Google Chrome och Edge.
Inom Västra Götalandsregionen via Sjunet: https://sminet3-prod.sminet.sjunet.org/
Arbetar du i verksamhet som inte är ansluten till nätverket Sjunet, exempelvis företagshälsovård eller inom privat verksamhet, loggar du in via internet: https://sminet3-prod.sminet.se/

Det går att logga in via internet för alla, men Västra Götalandsregionens anställda rekommenderas att använda länk via Sjunet då det har en högre säkerhet.

Systemet har öppet för anmälningar dygnet runt.

OBS! Vid inloggningsproblem, rensa webbläsarens cacheminne genom att ställa markören i webbläsarens adressfält och använd kortkommando CTRL + SHIFT + DELETE. Klicka på Rensa data.

För användarmanual och detaljerade uppgifter om inloggning, läs på Folkhälsomyndighetens sida om Sminet

Klinisk anmälan av covid-19-fall: 

Sedan den 17 januari 2022 har Folkhälsomyndigheten ändrat föreskriften om klinisk anmälan gällande covid-19 så att klinisk anmälan inte längre behöver göras vid positiv PCR-analys. Däremot måste fortsatt klinisk anmälan göras på fall som påvisas med antigentest och som inte kan anmälas av laboratoriet. Kravet på laboratorieanmälan kvarstår precis som förut.