Strama-quiz

Testa dina kunskaper om antibiotikaförskrivning!

Strama-quiz 2018

Strama-quiz 2018

Strama-quiz 2018 facit

Strama-quiz 2018 snabbfacit

Stramaquiz 2017

Strama-quiz 2017

Strama-quiz 2017 facit

Strama-quiz 2017 snabbfacit

Strama-quiz 2016

Strama-quiz 2016

Strama-quiz 2016 facit

Strama-quiz 2016 snabbfacit 

Strama-quiz 2015

Strama-quiz 2015

Strama-quiz 2015 facit

Strama-quiz 2015 snabbfacit