Antibiotikaresistens - ett hot mot vår hälsa!

För skolsköterskor den 7 september 2017 i Göteborg.

Presentation från föreläsningen 

Senast uppdaterad: 2019-01-15 13:29