Säker i statistiken och självdeklarationen med Strama

En återkommande basutbildning för Stramas kontaktläkare i primärvård, nu senast den 4 april 2019 i Göteborg.

Presentationer

Säker i statistiken och självdeklarationen med Strama - huvuddelen av presentationen

Säker i statistiken och självdeklarationen med Strama - MedRave 

Senast uppdaterad: 2019-04-09 10:30