Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen. Hur är det i sår?

Utbildning om infektioner hos äldre den 8 november 2017 i Borås. Presentationerna finns att ta del av nedan.

Introduktion 
Powerpoint 

ABU-UVI 
Powerpoint 

Vårdhygien 
Powerpoint 

Bensår 
Powerpoint 

 

Senast uppdaterad: 2019-01-15 13:29