Praktik och praktisk tjänstgöring

Västra Götalandsregionens ambition är att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda praktik och praktisk tjänstgöring för läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra personer med legitimationsyrken bosatta i Västra Götaland.

Praktik

För att kunna få en praktikplats hos oss behöver du ha ett beslut från Socialstyrelsen där det framgår att din grundutbildning är bedömd och godkänd. Du behöver också ha relativt goda kunskaper i svenska språket. Västra Götalandsregionen är en väldigt utbildningsintensiv organisation. Vi kan därför inte utlova praktikplatser i en viss verksamhet under en viss tid utan verksamheterna tar emot i den utsträckning som det finns utrymme. Det går givetvis också bra att söka praktikplats på privata sjukhus, vårdcentraler och tandvårdskliniker. 

Praktisk tjänstgöring

För att kunna få praktisk tjänstgöring behöver du ha klarat de teoretiska och praktiska kunskapsproven och därefter ha fått ett beslut från Socialstyrelsen. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska språket och ett formellt språkintyg, C1, SVA3 eller TISUS. Vi rekommenderar också att du ska ha gått Socialstyrelsens kurs i författningskunskap innan du påbörjar den praktiska tjänstgöringen. Observera att efter att den praktiska tjänstgöringen är klar och godkänd måste du vänta på Socialstyrelsens bedömning. Under denna period får du inte arbeta självständigt utan endast som assistent eller motsvarande tills din legitimation har utfärdats. Mer information om hur den praktiska tjänstgöringen ska utföras och hur den ska bedömas finns hos Socialstyrelsen.

Notera att undantaget om praktiskt prov tas bort den 31 maj. Det innebär att från och med den 1 juni måste både det teoretiska och praktiska provet vara godkända innan den praktiska tjänstgöringen kan påbörjas. 

Kontakta våra verksamheter

För att visa ditt intresse för praktik eller praktisk tjänstgöring är du välkommen att ta direktkontakt med våra sjukhus, vårdcentraler och tandvårdskliniker. Du kan också anmäla intressee för praktisk tjänstgöring via följande annons:

Ansökan praktisk tjänstgöring

Praktik under kompletterande utbildning på distans 

För dig som läser en kompletterande utbildning på distans och önskar göra den verksamhetsförlagda utbildningen i Västra Götaland ber vi dig kontakta vår centrala funktion för samordning av utlandsutbildade hälso- och sjukvårdspersonal för vidare guidning. 

Linda Olsson