Utbildad utanför EU/EES

Har du legitimation utfärdad i ett land utanför EU/EES? Vi är intresserade av din kompetens. Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.

Svensk legitimation

Inom hälso- och sjukvården finns det 22 yrken som är reglerade och som kräver legitimation. För att du ska få möjlighet till en anställning i Västra Götalandsregionen rekommenderar vi att du så snart som möjligt kontaktar Socialstyrelsen för att ansöka om svensk legitimation. Socialstyrelsen gör då en bedömning av din utländska grundutbildning och ger dig ett beslut om hur du ska göra för att gå vidare i legitimationsprocessen.

Här hittar du mer information om hur du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen.

Om du redan har en svensk legitimation är du välkommen att söka våra lediga tjänster i vår jobbdatabas.

Arbetstillstånd

För att arbeta i Sverige behöver du ett arbetstillstånd. Om du inte har arbetstillstånd och blir erbjuden en tjänst i Västra Götalandsregionen är det viktigt att informera om detta så att vi kan göra en ansökan. 

Du kan läsa mer om processen kring att söka arbetstillstånd på Migrationsverkets hemsida.

Migrationsverket

Arbeta i vården utan legitimation?

Vissa sjukvårdsyrken kräver ingen legitimation, till exempel undersköterska. I vissa fall är det möjligt att söka jobb inom yrken som inte kräver legitimation om du är utbildad i ett legitimationsyrke i ett annat land och har fått din utbildning validerad av Socialstyrelsen. 

Oavsett yrke krävs dock goda färdigheter i svenska språket för att arbeta inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. 

Svenska språket

För att kunna få svensk legitimation krävs mycket goda kunskaper i svenska språket.

Yrken som inte kräver legitimation

För yrken som inte kräver legitimation, till exempel undersköterska, tandsköterska och medicinsk sekreterare, rekommenderar vi att du tar kontakt med  Universitets- och Högskolerådet. De gör en bedömning av din utbildning. Läs mer hos UHR

Linda Olsson

Samordnare för utlandsutbildade