Trafikpliktsbeslut

Ett av huvuduppdragen för den regionala kollektivtrafikmyndigheten är att fatta beslut om allmän trafikplikt för sådan trafik som samhället ska ta ansvar för. Den trafik som nämnden tar trafikpliktsbeslut för handlas sedan upp av Västtrafik. Beslut om allmän trafikplikt ska utgå från det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Samlade rapporter om den allmänna trafikplikten för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

Enligt EU:s kollektivtrafikförordning ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten årligen publicera en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde. Nedan samlas rapporter om allmänna trafikplikten för kollektivtrafiken i Västra Götalands län. 

 

 

Trafikpliktsbeslut i Västra Götalands län

Sammanställning av trafikpliktsbeslut som upphört att gälla

Mer om trafikpliktsbeslut

Observera att vissa trafikpliktsbeslut är inskannade kopior och inte läsbara med skärmläsare. Kontakta avdelning regional samhällsplanering om du behöver dokumenten i anpassat format.

Gällande trafikbeslut

Omfattning

Tidsperiod

Öresundstågstrafiken

December 2025

Båttrafik Södra Skärgården, Kostertrafiken och Älvtrafiken

Södra Skärgården: Juni 2027 

Kostertrafiken och Älvtrafiken: Juni 2025

Busstrafik Alingsås

Juni 2025-

Busstrafik Strömstad, Tanum, Uddevalla och Skaraborg

Juni 2025 -

Båttrafik Tjörn och Kungälv

Sep 2024 - 

Dec 2026 -

Expressbusstrafik Hisingen Göteborg

Jun 2023 -

Jun 2024 -

Busstrafik Dalsland, Kungälv, Stenungsund

Aug 2023 -

Juni 2024 -

Båttrafik Öckerö

Dec 2023 -

Flextrafik Göteborg och Mölndal

Juni 2023 - 

Oktober 2023 -

Busstrafik Göteborgs Stad Centrum och Nordost

Juni 2022 –
Juni 2023 –

Båttrafik Marstrandsfärjan, överlämnande av befogenhet till Kungälvs kommun att ingå avtal

2021

Busstrafik Vänersborg och Trollhättan, samt Göta Älvdalen

december 2022

Båttrafik Lysekil – Skaftö

december 2022

Båttrafik Kostertrafiken

Juni 2021 –

Busstrafik Härryda - Vårgårda

Juni 2021 –

Tågtrafik Göteborg - Karlstad

Dec 2020 –

Busstrafik Sjuhärad, Öckerö, Göteborg

2019-

2020-

Linje 100 Göteborg – Borås Trafikstart försenad pga. överprövning Trafikpliktsbeslutet vunnit laga kraft 2020-07-21

Dec 2020 –

Busstrafik Ale, Kungsbacka 2019-
Flextrafik Donsö och Styrsö, Göteborgs kommun 2019-
Båttrafik Fjällbacka skärgård

2018-

Busstrafik inom och till/från Lysekil, Sotenäs och Munkedals kommuner

2018-

2019-

Fartygstrafik Saltholmen - Stenpiren från dec 2017 2017-
Tågtrafik Kinnekullebanan 2016-
Båttrafik Rörtången, Käringön, Gullholmen 2016-
Expressbussar Bohuslän trafik 2016 2016-
Trafik 2015 - flex, buss Lerum, Alingsås, Bohuslän 2015-
Tågtrafik Västtågen 2015-
Busstrafik Borås stad, båttrafik Fjällbacka

2014-

2015-