Samarbeten inom EU

Kulturnämndens internationella arbete syftar till att öka kunskapen om omvärlden och stimulera till utbyte. Det handlar om att vara en del av en helhet, att påverka Europas utveckling.

Medlemskap i europeiska organisationer

Genom att vara en aktiv part i ett antal europiska organisationer har Västra Götalandsregionen gjort sig känd som pådrivare i policy- och utvecklingsarbete. Medlemskap i dessa organisationer fungerar även som dörröppnare för övriga kulturverksamheter i Västra Götaland.

Aktuella organisationer:

  • European Network of Local and Regional Authorities for the implementation of the European Landscape Convention (RECEP/ENELC ) 
  • European Cultural Tourism Network och Intercom (ECTN).

Kulturnämnden bevakar även det brysselbaserade nätverket av regioner för kultur:

  • RICC (Regional Initiative for Culture and Creativity). 

Delta i EU-projekt och sök finansiering

Annika Strömberg

Ställföreträdande kulturchef, strateg

Telefonnummer