57 utvecklingsprojekt får stöd av kulturnämnden

Bohusfestivalen, flera förstudier och projektet ”Skredet” är några av de utvecklingsprojekt som får första halvårets stöd av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Sammanlagt rör det sig om 57 projekt som delar på knappt 9,6 miljoner kronor.

Kulturnämndens stöd till utvecklingsprojekt uppgår 2024 till drygt 18,8 miljoner kronor. Stödet riktar sig till det fria kulturlivet, civila samhället och kommuner, med syfte att stimulera kulturen i hela Västra Götaland. Stödet vill uppmuntra samverkan mellan professionella och amatörer, mellan aktörer i Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt samt över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt.

57 av vårens ansökningar har nu beviljats medel. Dit hör bland andra:

”Den röda kantelen” (Göteborg): En scenkonstföreställning för barn med inspiration från det finska nationaleposet Kalevala. Med produktionen, som planeras turnera i hela Västra Götaland, vill man sprida den sverigefinska minoritetens sånger och musik.

”Film i nya kulturella vävnader” (Göteborg, Trollhättan, Vänersborg, Tollered och Paris): Med visuell berättarteknik ska projektet utforska begränsningar och möjligheter mellan hörande och döva. Syftet är att främja utvecklingen av berättarkonsten och att möjliggöra fler friheter att vara sig själv. 

En av flera förstudier som beviljas medel i vårens ansökningar är initierad av Konstnärscentrum väst (Göteborg), som ska utforska möjligheterna till en producentroll för bild och form. Förstudien ska undersöka om en sådan funktion skulle kunna komplettera befintliga strukturer inom konstsektorn. 

”Tillgängliggöra Skaraborgs dräkter” (Skövde): I projektet ska man fotografera Skaraborgs 35 olika folkdräkter för att dokumentera dess särart och tillgängliggöra dem digitalt, bland annat för en nationell webbplats för folkdräkter.

”Skredet” (Stenungssund): I projektet kommer tre konstnärspar och en statsgeolog på olika sätt arbeta utifrån jordskredet i Svenshögen 2023, som drog med sig en stor del av E6:an. Projektet kommer att utmynna i dokumentation, en utställning och publika samtal under 2025.

Av vårens utvecklingsprojekt består 14 av kulturfestivaler med olika karaktär. Tre av dem får stöd från kulturnämnden för första gången:  ”Bohusfestivalen” (Strömstad), en fyra dagar lång festival som hyllar handarbete och hantverk.  ”Litteratur & Granit” (Tanum, Sotenäs och Munkedal), en litteraturfestival med tyngdpunkt på västsvenska författarskap som även undersöker platsens betydelse för litteraturen samt samverkar med lokala kulturaktörer och föreningar. Och ”Musikfestival på Nääs, lokal världsklass” (Lerum), ett pilotprojekt för en eventuellt årlig festival med samtida musik från västsvenska musiker kombinerat med en höstsalong.  

Projekten bedöms bland annat utifrån sin potential att få spridning, både regionalt och till nya målgrupper, och hur de kan gynna nyskapande i regionen. En annan viktig faktor för att få stöd är samverkan mellan olika aktörer och att de har en lokal delfinansiering.

I vårens omgång inkom 160 ansökningar som sammantaget ansökte om drygt 39 miljoner kronor.

Protokollet från kulturnämndens sammanträde den 27 juni finns att läsa här (extern hemsida).