Kulturnämnden ger ytterligare krisstöd till ukrainska konstnärer

Uppdaterad:
Publicerad:

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat om ytterligare 300 000 kronor för krisresidens med anledning av kriget i Ukraina. ”Kriget fortsätter och behoven består” säger Alex Bergström, ordförande i kulturnämnden.

Sedan krigsutbrottet 2021 har 25 konstnärer från framför allt Ukraina, men också Belarus och Ryssland, kunnat vistas en tid i Sverige för att arbeta.  

– Pressen på kulturarbetare och journalister är oerhörd och våra samarbetsorganisationer har ett fortsatt högt söktryck på de platser som erbjuds, säger Alex Bergström, ordförande i kulturnämnden.

Västra Götalandsregionen har stått för arvode, resa och uppehälle i tre månader. Residensen har genomförts i samarbete med en rad kulturaktörer i Västra Götaland: Göteborg Film Festival, Konstmuseet i Skövde, kulturtidskriften Glänta, konstnärskollektivet Not Quite i Fengersfors, Konstepidemin i Göteborg samt Göteborgs universitet genom HDK-Valand Campus Steneby i Dals Långed och skrivarlägenheterna i Villa Martinson i Jonsered. Ansökningarna hanteras av Swedish Artist Residency Network (SWAN).

– Hittills har vi tagit emot konstnärer och författare inom bild och form, film, musik och litteratur. Nu börjar vi se ett intresse även från andra delar av kultursektorn, bland annat kulturarv och arkiv, säger Katti Hoflin, kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen har hittills avsatt 3,3 miljoner kronor för att värna det fria ordet och yttrandefriheten i spåren av kriget. Kulturnämndens medel har också har också använts för att ge ukrainare på flykt möjlighet att ta del av kultur- och idrottsaktiviteter. Genom insatserna har Västra Götalandsregionens kulturnämnd visat att en offentlig organisation har förmåga att ställa om resurser på kort tid för att möta behov i omvärlden.

Insatserna har också stärkt samtalet kring hur kulturinsatser kan göra skillnad i kristid samt satt fokus på frågan kring fristäder och vad en residensverksamhet kan betyda för konstnärer som lever under hot och inskränkt yttrandefrihet. Kulturnämndens tidiga vägval att stötta konstnärer inte bara från Ukraina, utan också från Belarus och Ryssland, har fått flera efterföljare.

– Kulturnämnden är kvar med stödinsatser. Vi står solidariska med Ukraina och alla de som verkar för det fria ordet och yttrandefriheten, säger Alex Bergström, ordförande i kulturnämnden.