Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Kulturnämnden ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kulturnämnden ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen äger och/eller finansierar flera kulturinstitutioner, helt eller delvis.

Beredningen för hållbar utveckling diskuterar, initierar och bereder – det vill säga utreder kulturfrågorna inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Här diskuterar Västra Götalandsregionens och kommunernas företrädare övergripande, strategiska frågor för kulturen i Västra Götaland.

Kalender

26
feb

Utbildning för ledamöter i bolagsstyrelser

Starttid:
Plats: Quality Hotel
Ort: Vänersborg

Kulturnämndens sammanträden 2019

(Onsdag 30) - torsdag 31 januari

Onsdag 13 mars

Torsdag 25 april

Onsdag 12 juni

Torsdag 22 augusti

Onsdag 18 september

Torsdag 17 oktober

Torsdag 5 december

Senast uppdaterad: 2018-10-09 10:47