Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrande dokument

På den här sidan visas regionövergripande styrande dokument som gäller för samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen. För att ett styrande dokument ska gälla hela Västra Götalandsregionen inklusive bolagen måste det beslutas av regionfullmäktige.

Letar du efter styrdokument för hälso- och sjukvården? Dessa finns samlade på sidan Styrande dokument hälso- och sjukvård

 

En del av ledningssystemet

Styrande dokument är en del av Västra Götalandsregionens ledningssystem. Läs mer om ledningssystemet här: Västra Götalandsregionens ledningssystem

Fritextsök

Vision

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de  49 kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi vill nå – Det goda livet.

Vision

Titel ▲

Måldokument

Västra Götalandsregionen har fyra måldokument som anger mål som ska bidra till att uppfylla visionen – Det goda livet. Flera av dokumenten har Västra Götalandsregionen tagit fram tillsammans med kommuner, kommunalförbund och andra berörda parter, som statliga verk, högskolor och universitet och den ideella sektorn.

Måldokument

Titel ▲

Västra Götalandsregionens budget

Budgeten är vårt viktigaste styrande dokument där mål och fokusområden prioriteras på 1-3 års sikt och där ekonomiska förutsättningar ges för att bedriva vår verksamhet inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Budget 2020

Allmänna handlingar och arkiv

Titel ▲

Digitalisering

Titel ▲

Ekonomi och inköp

Titel ▲

E-post

Titel ▲

Folkhälsa

Titel ▲

Föreningar- bidrag och medlemskap

Titel ▲

Hälso- och sjukvård

Titel ▲

Intern kontroll

Titel ▲

Jämställdhet

Titel ▲

Kollektivtrafik och infrastruktur

Titel ▲

Kommunikation

Titel ▲

Krisberedskap och säkerhet

Titel ▲

Kultur

Titel ▲

Miljö

Titel ▲

Mänskliga rättigheter

Titel ▲

Personal

Titel ▲

Regional utveckling

Titel ▲

Representation

Titel ▲

Ärendehantering

Titel ▲

Katrin Urbäck

Senast uppdaterad: 2020-10-09 14:22