Elektroniska arvodesblanketter för förtroendevalda

Regionstyrelsen testar under år 2018 digitala arvodesblanketter för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. Eftersom systemet ännu är under införande kan för tillfället endast förtroendevalda i följande instanser söka arvode elektroniskt:

  • Regionstyrelsen
  • Ägarutskottet
  • Personalutskottet
  • Beredningen för hållbar utveckling
  • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Arvoden/ersättningar - med övernattning

Arvoden/ersättningar - utan övernattning

Barbro Thyni

Nämndsekreterare
Telefonnummer

Stefan Westling Didrik

Nämndsekreterare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-16 13:51