Elektroniska arvodesblanketter för förtroendevalda

Under våren 2019 är ambitionen att samtliga nämnder ska kunna ha tillgång till den digitala arvodesblanketten. Eftersom systemet ännu är under införande kan för tillfället endast förtroendevalda i följande instanser söka arvode elektroniskt just nu:

 • Regionstyrelsen
 • Ägarutskottet
 • Personalutskottet
 • Beredningen för hållbar utveckling
 • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Regionutvecklingsnämnden
 • Beredningen för omställning och samordning
 • Miljönämnden
 • Psykiatriberedningen

Arvoden/ersättningar - med övernattning

Arvoden/ersättningar - utan övernattning

Barbro Thyni

Nämndsekreterare
Telefonnummer

Stefan Westling Didrik

Nämndsekreterare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-15 16:23