Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elektroniska arvodesblanketter för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald i Västra Götalandsregionen ansöka om arvode elektroniskt.

Arvoden/ersättningar - utan övernattning

Arvoden/ersättningar - med övernattning

Under år 2019 är ambitionen att samtliga nämnder ska kunna ha tillgång till den digitala arvodesblanketten.

Eftersom systemet ännu är under införande kan för tillfället endast förtroendevalda i följande instanser söka arvode elektroniskt just nu:

Regionstyrelsen & dess beredningar/utskott:

 • Ägarutskottet
 • Personalutskottet
 • Digitaliseringsberedningen
 • Beredningen för forskning och utveckling
 • Beredningen för hållbar utveckling
 • Arvodesberedningen

Hälso- och sjukvårdsstyrelser:

 • Östra hälso- och sjukvårdsnämnden samt dess folkhälsoråd
 • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 • Psykiatriberedningen
 • Beredningen för omställning och samordning
 • Tandvårdsstyrelsen
 • Nämnden för hälsa- och stressmedicin
 • Närhälsan
 • Styrelsen för habilitering- och hälsa
 • Patientnämnderna (5st)

Sjukhusstyrelser:

 • Styrelsen för Skaraborgs sjukhus (Skas)

Nämnder inom regional utveckling:

 • Kollektivtrafiknämnden
 • Regionutvecklingsnämnden
 • Miljönämnden
 • Naturbruk
 • Kulturnämnden

Övriga nämnder:

 • Fastighetsnämnden
 • Servicenämnden
 • Beredningen för mänskliga rättigheter
 • Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
 • Organisationsberedningen
 • Styrelsen för folkhögskolorna

Barbro Thyni

Nämndsekreterare
Telefonnummer

Stefan Westling Didrik

Nämndsekreterare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-09-30 15:41