Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elektroniska arvodesblanketter för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald i Västra Götalandsregionen ansöka om arvode elektroniskt.

Arvoden/ersättningar - utan övernattning

Arvoden/ersättningar - med övernattning

Samlingsblankett - för att endast redovisa körning, kvitton för kollektivtrafik eller parkering

För att få ersättning för kvitton krävs att ett elektroniskt orginalkvitto bifogas reseräkningen (om ett sådant finns). 

Eftersom systemet ännu är under införande kan för tillfället endast förtroendevalda i följande instanser söka arvode elektroniskt just nu:

Instruktion för hur du sparar ner kvitton från mail till PDF-fil på din ipad.

Regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess beredningar/utskott:

 • ägarutskottet
 • personalutskottet
 • digitaliseringsberedningen
 • beredningen för forskning och utveckling
 • beredningen för hållbar utveckling
 • arvodesberedningen
 • regionstyrelsen
 • regionfullmäktige
 • partigrupperna

Hälso- och sjukvårdsstyrelser:

 • östra hälso- och sjukvårdsnämnden samt dess folkhälsoråd
 • västra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • norra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • södra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
 • hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 • psykiatriberedningen
 • beredningen för omställning och samordning
 • tandvårdsstyrelsen
 • nämnden för hälsa- och stressmedicin
 • närhälsan
 • styrelsen för habilitering- och hälsa
 • patientnämnderna (5 st)
 • Samverkansnämnden

Sjukhusstyrelser:

 • Styrelsen för Skaraborgs sjukhus (SkaS)
 • Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
 • Styrelsen för sjukhusen i väster
 • Styrelsen för NU-sjukvården

Nämnder inom regional utveckling:

 • Kollektivtrafiknämnden
 • Regionutvecklingsnämnden
 • Miljönämnden
 • Naturbruk
 • Kulturnämnden

Övriga:

 • fastighetsnämnden
 • Film i Väst
 • servicenämnden
 • beredningen för mänskliga rättigheter
 • beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
 • organisationsberedningen
 • styrelsen för folkhögskolorna
 • styrelsen för kulturutveckling
 • revisorskollegiet
 • Göteborgs botaniska trädgård

Stefan Westling Didrik

Nämndsamordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-10-29 09:49