Elektroniska arvodesblanketter för förtroendevalda

Här kan du som förtroendevald i Västra Götalandsregionen ansöka om arvode elektroniskt.

Arvoden/ersättningar - utan övernattning

Arvoden/ersättningar - med övernattning

Under år 2019 är ambitionen att samtliga nämnder ska kunna ha tillgång till den digitala arvodesblanketten.

Eftersom systemet ännu är under införande kan för tillfället endast förtroendevalda i följande instanser söka arvode elektroniskt just nu:

Regionstyrelsen & dess beredningar/utskott:

 • Ägarutskottet
 • Personalutskottet
 • Digitaliseringsberedningen
 • Beredningen för forskning och utveckling
 • Beredningen för hållbar utveckling
 • Arvodesberedningen

Hälso- och sjukvårdsstyrelser:

 • Östra hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 • Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
 • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 • Psykiatriberedningen
 • Beredningen för omställning och samordning
 • Tandvårdsstyrelsen
 • Nämnden för hälsa- och stressmedicin

Nämnder inom regional utveckling:

 • Kollektivtrafiknämnden
 • Regionutvecklingsnämnden
 • Miljönämnden
 • Naturbruk

Övriga nämnder:

 • Fastighetsnämnden
 • Servicenämnden

Barbro Thyni

Nämndsekreterare
Telefonnummer

Stefan Westling Didrik

Nämndsekreterare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-10 11:49